Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Poszukiwanie „złotego środka” w publicznych przetargach

Rząd pracuje nad przepisami mającymi zapewnić efektywne wydatkowanie środków w ramach zamówień publicznych. Unijne prawo nakazuje brać pod uwagę nie tylko efektywność kosztową ofert, ale także czynniki pozaekonomiczne, w tym ochronę środowiska.

   Powrót       06 listopada 2015       Zrównoważony rozwój   

O konieczności dokonania fundamentalnych zmian w Prawie zamówień publicznych mówiło się już od dawna. Kiedy więc w kwietniu br. w rządowej agendzie pojawił się odpowiedni projekt ustawy(1) rozbudzono nadzieję na przełamanie monopolu najniższej ceny przy wyborze wykonawców. Nowe regulacje mają promować realne wykorzystywanie pozaekonomicznych aspektów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy innowacyjność.

Elastyczność na każdym etapie postępowania

W odniesieniu do obecnych przepisów projekt wprowadza m.in. możliwość opisania przedmiotu zamówienia w kategoriach wymagań środowiskowych (art. 66). W wyborze najbardziej rzetelnego wykonawcy pomóc ma także mechanizm obligatoryjnego wykluczenia podmiotów, których przedstawiciele dopuścili się określonych kategorii przestępstw, uznanych za szczególnie szkodliwe dla interesu publicznego. Pośród wskazanych w projekcie m.in. przestępstw skarbowych, korupcji oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, znajdziemy także przewidziane w rozdziale XXII Kodeksu karnego przestępstwa przeciwko środowisku. Zamawiający będzie również zobowiązany zweryfikować, czy przesłanki wykluczenia nie zachodzą w stosunku do zaproponowanych w ofercie podwykonawców.

Kluczowym aspektem zamówień publicznych są precyzyjnie określone kryteria oceny ofert. Choć projekt dopuszcza możliwość wyboru oferty jedynie w oparciu o kryterium ceny – nowe przepisy przewidują w tym zakresie ograniczenia przy przetargach, których przedmiot jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe. W przykładowym katalogu kryteriów projekt wymienia m.in. aspekty środowiskowe (art. 104 i nast.). Warunki realizacji zamówienia czy kryteria udzielenia zamówienia będą mogły odnosić się do procesów produkcji lub dostarczania produktów. Warunki mogą na przykład wskazywać, że przy produkcji zakupionych towarów nie stosuje się toksycznych chemikaliów lub świadczenie zakupionych usług realizowane jest przy wykorzystaniu energooszczędnych urządzeń. Warunki realizacji zamówienia będą mogły odwoływać się do dostarczenia, opakowania i utylizacji produktów, a w przypadku zamówień na roboty budowlane i na usługi - zakładać minimalizację wytwarzania odpadów lub efektywne gospodarowanie zasobami.

Nowelizacja to za mało

Opracowywany na forum rządowym projekt ma całkowicie zastąpić obowiązującą dziś ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.). Konieczność dokonania zmian wynika głównie z zasadniczych zmian w unijnym prawie. Przyjęte w ubiegłym roku trzy dyrektywy: 2014/23/UE, 2014/24/UE oraz 2014/25/UE powinny zostać wdrożone do polskiego prawa najpóźniej 18 kwietnia 2016 r. Taki właśnie termin wejścia w życie nowych regulacji przewiduje projektowana ustawa.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1520-projekt-ustawy.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Będzie spotkanie ws. składowisk odpadów. MSWiA (23 maja 2024)Tytoń, rtęć, produkty biobójcze i drony mają zostać objęte wzmocnionym nadzorem (15 maja 2024)Wszczęto śledztwo ws. pożaru oraz nielegalnego składowania odpadów. Siemianowice Śląskie (14 maja 2024)UE wzmacnia prawo karne dot. ochrony środowiska (08 maja 2024)5% polskich wód podziemnych ma antropogenicznie zmienioną jakość (04 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony