Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Powstał jednolity standard do zarządzania stratami żywności

a+a-    Powrót       28 lipca 2016       Zrównoważony rozwój   

Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard (FLW Standard) - oto pierwszy w historii standard pozwalający na wiarygodne mierzenie, raportowanie i zarządzanie stratami żywności.

Stworzony przez wielostronne, międzynarodowe partnerstwo Standard został zaprezentowany podczas Global Green Growth Forum 2016 (3GF) zorganizowanego w czerwcu.

To narzędzie, które może ułatwić władzom krajowym i lokalnym, podmiotom gospodarczym i innym pomiar strat żywności, ponieważ odpowiada na pytanie, co dokładnie powinno być mierzone i w jaki sposób. Ma też sprzyjać transparentności i spójności raportowanych danych.

Autorami standardu są przede wszystkim członkowie partnerstwa Food Loss and Waste Protocol powołanego w 2013 roku przez Światowy Instytut Zasobów. Partnerzy ci to: Consumer Goods Forum (Forum Dóbr Konsumpcyjnych), FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), UNEP (Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych), WBCSD (Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju) oraz WRAP (Program Działań na rzecz Odpadów i Zasobów). Wśród partnerów - autorów standardu są również członkowie finansowanego przez UE projektu FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies).

Zainteresowanie niemarnowaniem rośnie, ale wiedzy brakuje

FLW Standard powstał z powodu rosnącego zainteresowania zmniejszeniem strat żywności przy jednoczesnym braku wiedzy o tym, jak wiele jedzenia, gdzie i na jakim etapie się marnuje. Ponadto dotąd samo pojęcie marnowania nie było do końca zdefiniowane, dlatego tak trudno było porównywać dane i tworzyć efektywne strategie do walki z tym procederem.

FLW Standard to rozbudowany dokument, który zawiera definicje oraz szczegółowe wytyczne odnośnie wdrażania nowych zasad zarządzania żywnością. Zawarto w nim np. wymogi, które muszą być przestrzegane przez jednostkę przy rozliczaniu i raportowaniu strat żywności w zgodzie ze standardem FLW. Można go pobrać ze strony partnerstwa(1) w skróconej albo pełnej wersji. Skrócona wersja również tutaj.

Marnowanie żywności to strata pieniędzy i zasobów

Publicznie raportują straty żywności m.in. firmy Tesco czy Nestlé. Dave Lewis, dyrektor wykonawczy Tesco stwierdził: [raportowanie strat] nie tylko pozwoliło nam określić w naszych operacjach źródła, z jakich pochodzą odpady, ale też podjąć w tych obszarach działania. FLW Standard zapewnia wspólne ramy dla pomiaru strat żywności i mam nadzieję, że pozwoli także innym publikować dane na ten temat oraz zmierzyć się z tym ważnym problemem.

A straty te są niewiarygodne: na świecie marnuje się aż około jednej trzeciej produkowanej żywności, co przynosi globalne straty w wysokości 940 mld dolarów rocznie. Proceder ten odpowiada ponadto za 8 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Inne zatrważające dane Światowego Instytutu Zasobów: na wyprodukowanie jedzenia, które później nie jest konsumowane, traci się jedną czwartą wody zużywanej globalnie przez rolnictwo każdego roku. Jednocześnie należy w tym kontekście wspomnieć, że 800 mln ludzi na Ziemi cierpi z powodu niedożywienia.

Andrew Steer, prezes i CEO Światowego Instytutu Zasobów nazwał FLW Standard nowym, potężnym narzędziem, które pomoże rządom i firmom zaoszczędzić pieniądze, chronić zasoby i większej liczbie ludzi zapewnić potrzebną żywność.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Strona FLW Protocol
http://flwprotocol.org/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

10 mln zł dla Banków Żywności na zapobieganie marnotrawieniu jedzenia (01 października 2018)18 ton żywności w 12 miesięcy (10 września 2018)PE: 55 proc. odpadów komunalnych do recyklingu (19 kwietnia 2018)Polska rodzina rocznie marnuje żywność za 2,5 tys. zł (30 marca 2018)Rozwiązanie problemu odpadów żywnościowych w miastach (05 marca 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony