Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.10.2021 22 października 2021

Poradnik, który pomoże przygotować inwestycję z uwzględnieniem zmian klimatu

   Powrót       12 listopada 2015       Ryzyko   

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe przygotowały wspólnie resorty środowiska oraz infrastruktury i rozwoju.

Poradnik(1) zawiera zbiór zasad i wskazówek, jak również metodologię obliczeń uwzględniającą zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów inwestycyjnych mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Porady dotyczą w szczególności mitygacji (łagodzenia) oddziaływania na klimat, adaptacji do zmian klimatu uwzględniającej podejście ekosystemowe oraz kwestii odporności na klęski żywiołowe.

W poradniku znaleźć można np. opis powiązań między zmianami klimatu a różnorodnością biologiczną. Podkreśla się tu, że różnorodność biologiczna podnosi odporność przedsięwzięć oraz obszarów na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Jak czytamy, „ekosystemy i ich funkcje można wykorzystać z powodzeniem w wielu planach i programach jako opłacalne alternatywne rozwiązania dla budowy infrastruktury”. Wskazano tu m.in., jak zrobić użytek z zielonej infrastruktury w celu zarządzania ryzykiem powodzi. W poradniku znaleźć także można analizę trendów zmian klimatu do roku 2030 dla Wrocławia, Łodzi i Suwałk.

Poradnik ma pomóc inwestorom, w tym beneficjentom funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020, w przygotowaniu inwestycji i w sporządzeniu aplikacji o fundusze UE. Odbiorcami poradnika są też m.in. organy wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwolenia na inwestycję oraz opiniujące i uzgadniające w postępowaniu oceny oddziaływania na środowisko. Są nimi również instytucje oceniające i finansujące projekty.

Poradnik przygotował Departament Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska przy współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1541-Poradnik-przygotowania-inwestycji-a-zmiany-klimatu.pdf
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony