Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Ustawa Prawo wodne w konsultacjach społecznych. Czas opiniowania został skrócony

Po zapowiedzi zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, projekt trafił do konsultacji społecznych. Ze względu na pilną potrzebę dostosowania polskiego prawa do przepisów UE będą one skrócone - potrwają przez 14 dni od 29 grudnia 2021 r.

   Powrót       03 stycznia 2022       Woda   
Prawo wodne - konsultacje

W drugiej połowie grudnia redakcja Teraz Środowisko informowała o pojawieniu się w wykazie prac legislacyjnych zapowiedzi zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Powodem reform jest brak pełnego dostosowania polskiego porządku prawnego do wymagań tzw. dyrektywy ściekowej i dyrektywy ws. zarządzania jakością wody w kąpielisku(1).

Widmo kar finansowych z TSUE. Sprawa ścieków i kąpielisk

Z inicjatywy Komisji Europejskiej (KE) sprawa uchybienia zobowiązaniom dyrektywy ściekowej przez Polskę trafiła finalnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

- W 2020 r. procedurą naruszeniową na etapie uzasadnionej opinii, KE objęła łącznie 1 285 aglomeracji na 1 587 aglomeracji ujętych w piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

W tym samym dokumencie określono m.in., że 1 183 aglomeracje w Polsce nie były wyposażone w system zbierania ścieków komunalnych (lub inne właściwe systemy zbierania zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska), a w 1 282 aglomeracjach ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania nie były poddawane wtórnemu oczyszczaniu.

W przypadku dyrektywy związanej z zarządzaniem jakością wody w kąpielisku polska procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli okazała się zbyt skomplikowana i długotrwała, a także niewystarczająco szczegółowo uregulowana. Projekt nowelizacji „zakłada uproszczenie i usprawnienia procedury uzyskiwania zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym także w zakresie dokonywania zgłoszeń wodnoprawnych, obejmujące m.in. zmianę formy wyrażanej zgody, skrócenie terminów opiniowania, połączenie procedury zgłoszenia wodnoprawnego z wydawaną zgodą, a także doprecyzowanie przesłanek odmowy utworzenia miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli”.

Dalsze etapy zmian prawnych. Skrócone konsultacje społeczne

Projekt ustawy będzie oddziaływał m.in. na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej PGW WP i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW WP, gminne jednostki samorządu terytorialnego, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli, a także na właścicieli nieruchomości z przydomowymi oczyszczalniami ścieków. - Z uwagi na obszerność projektowanych zmian przewiduje się, że projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji publicznych na okres 14 dni - wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy. - Skrócony termin wyznaczony na konsultacje publiczne i opiniowanie wynika z konieczności pilnego dostosowania prawa polskiego do przepisów unijnych, a także do zapewnienia wdrożenia rozwiązań usprawniających tworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w najbliższym sezonie. Projekt będzie podlegał opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentatywne organizacje pracodawców i związków zawodowych i Radę Dialogu Społecznego - wyjaśniono(2).

Magdalena Więckowska: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Chodzi o dyrektywę 2006/7/WE z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą zarządzania jakością wody w kąpielisku.2/ Projekt dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354905/katalog/12844833#12844833

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych (21 lutego 2024)Oczyszczalnie drenażowe jak bomba z opóźnionym zapłonem (09 lutego 2024)Wiceszef MI: to, co zrobiono w kwestii ustalania taryf, było błędem (08 lutego 2024)GIOŚ zaprasza do konsultacji ws. wód morskich. Czas do 9 lutego br. (23 stycznia 2024)Jak idzie realizacja KPOŚK? Dostępny wzór sprawozdania realizacji KPOŚK za 2023 r. (05 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony