Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Prezydent podpisał nowelę podnoszącą wydatki na ochronę brzegów morskich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. Zakłada ona podwyższenie minimalnych rocznych nakładów na ochronę brzegów z 25,5 mln zł do 34 mln zł oraz monitorowanie całego wybrzeża.

   Powrót       14 października 2015       Ryzyko   

Wiceminister infrastruktury i rozwoju odpowiedzialna za gospodarkę morską, Dorota Pyć, mówiła w toku prac legislacyjnych nad regulacją, że zmiany są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich zadań z zakresu ochrony brzegów morskich i pozwolą na lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na ochronę brzegu.

Celem noweli jest także wzmocnienie i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich; stabilizacja linii brzegowej, zapobieganie erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów.

Monitoring całego wybrzeża

Wieloletni program ochrony brzegów morskich powstał z powodu postępującej erozji brzegu morskiego. Wskazano w nim odcinki brzegu najbardziej zagrożone i tymi odcinkami urzędy morskie zajmowały się w latach 2004-2014. Nowela zakłada podwyższenie minimalnych rocznych nakładów na ochronę brzegów z 25,5 mln zł do 34 mln zł oraz wprowadza zasadę monitorowania całego wybrzeża.

W znowelizowanej ustawie zaktualizowano listę odcinków brzegu morskiego przeznaczonych do działań ochronnych. Zrezygnowano z przyporządkowania kwot przeznaczonych na finansowanie zadań ujętych w programie do konkretnych odcinków. Dzięki temu możliwe będzie bardziej elastyczne wydawanie środków na ochronę brzegów morskich.

Jedna z proponowanych zmian dotyczy zdefiniowania bezpieczeństwa brzegu morskiego przez jego odporność na sztorm. Przykładowo 100-letni poziom bezpieczeństwa oznacza, że zaplecze systemu ochronnego brzegu nie zostanie zalane lub zniszczone przez sztorm o prawdopodobieństwie zdarzenia 1 raz na 100 lat. Silniejszy sztorm (np. o prawdopodobieństwie zdarzenia 1 raz na 120 lat) już może spowodować straty na zapleczu - wskazano w uzasadnieniu do noweli.

Zwiększono także o 9 km - do 212 km - długość brzegów morskich podlegających ochronie.

Nowela zakłada, że monitorowane ma być całe wybrzeże, dlatego jednoznacznie określono, że obowiązkowe jest podejmowanie prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego, a nie tylko odcinków wyznaczonych do objęcia najpilniejszą ochroną.

Regulacja ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wieliczka: Dofinansowanie na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa powodziowego (30 kwietnia 2021)Światowa Unia Ochrony Przyrody: ochrona środowiska redukuje ryzyko konfliktów zbrojnych (29 kwietnia 2021)Rusza cykl 28 spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu Stop powodzi (08 lutego 2021)Powstaje pierwszy program inwestycyjny w zakresie jakości i ograniczenia strat wody pitnej w Polsce (03 listopada 2020)Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (02 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony