Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.03.2024 02 marca 2024

Produkty ekologiczne i w okresie konwersji. Nowe przepisy od 1 stycznia 2022 r.

   Powrót       30 grudnia 2021       Zrównoważony rozwój   

Import tzw. produktów ekologicznych(1) został odgórnie uregulowany. 27 grudnia br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pojawiło się rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (2021/2307) z dn. 21 października br.. Dotyczy ono ustanowienia przepisów związanych z dokumentami i powiadomieniami wymaganymi w przypadku produktów ekologicznychi produktów w okresie konwersji(2) przeznaczonych do przywozu na teren UE.

Na podstawie treści dokumentu wiadomo, że w przypadku każdej przesyłki jej importer (lub inny podmiot odpowiedzialny za transport) ma obowiązek z wyprzedzeniem powiadomić o przybyciu przesyłki kontrolę graniczną lub punkt dopuszczenia do obrotu. Niezbędne jest tutaj wypełnienie świadectwa kontroli i przedłożenie go w systemie TRACES(3) (ang. Trade Control and Expert System) odpowiedniemu organowi kontrolnemu lub certyfikującemu importera.

Jeśli dana przesyłka ma zostać dopuszczona do obrotu na rynku, importer jest zobowiązany do podania numeru świadectwa kontroli w zgłoszeniu do dopuszczenia do obrotu. Po odbiorze towaru adresat wypełnia kolejne rubryki w systemie TRACES poświadczając, że świadectwo kontroli, a także rodzaj opakowania lub pojemnik są zgodne z deklaracją wypełnioną przez nadawcę.

- Wyciąg ze świadectwa kontroli sporządza się w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, w którym partia ma zostać dopuszczona do obrotu - zaznaczono w treści rozporządzenia. - Państwo członkowskie może wyrazić zgodę na sporządzanie wyciągu ze świadectw w innym języku urzędowym Unii oraz dołączanie do nich w stosownych przypadkach tłumaczenia poświadczonego - dodano.

Odpowiedzialność importera

Importer, który zgłasza przesyłkę do dopuszczenia do obrotu, zobowiązany jest do pełnego opisu ekologicznej jednostki produkcyjnej (lub tej w okresie konwersji), określając m.in. jakie obiekty czy pomieszczenia mają być wykorzystane do przechowywania produktów do momentu przekazania ich pierwszemu odbiorcy. Importer dodatkowo składa zobowiązanie, że wszystkie przywiezione produkty zostały poddane przeglądowi przez organ kontrolny lub odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Jak poinformowano w treści rozporządzenia, zapisy dokumentu będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. we wszystkich krajach członkowskich UE.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/  Komisja Europejska zaznacza, że “produkcja ekologiczna oznacza przestrzeganie przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego”, a jej celem jest “promowanie ochrony środowiska, utrzymanie różnorodności biologicznej Europy i zdobycie zaufania konsumentów do produktów ekologicznych”. W produkcji ekologicznej obowiązuje m.in. zakaz stosowania GMO, promieniowania jonizującego, ograniczenie użycia nawozów sztucznych, środków chwastobójczych i pestycydów, zakaz stosowania hormonów i znaczne ograniczenie wykorzystania antybiotyków.2/ Produktami w okresie konwersji określa się te towary rolno-spożywcze, które wytwarzane są w gospodarstwie przechodzącym z systemu konwencjonalnego na ekologiczny. Tzw. okres konwersji jest czasem gospodarowania wg zasad rolnictwa ekologicznego, pod nadzorem odpowiednich organów, lecz bez prawa do znakowania produktów jako ekologicznych. Powodem tego stanu rzeczy jest potrzeba rozkładu uprzednio stosowanych nieekologicznych środków agrochemicznych.3/ Jak objaśnia Główny Instytut Weterynarii, system TRACES jest informatycznym systemem kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE. Jest on stosowany przez właściwe władze weterynaryjne wszystkich państw członkowskich UE od 1 stycznia 2005 r.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co dalej z europejskim rolnictwem? Ministrowie jedno, eksperci drugie (28 lutego 2024)Płachta na rolnika (21 lutego 2024)Zamiast ugorów międzyplony i uprawy wiążące azot. KE z gestem wobec rolników (14 lutego 2024)Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość (29 listopada 2023)Bruksela, Ottawa - wspólna sprawa. Zielony sojusz UE i Kanady (27 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony