Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Program TERMO – wsparcie termomodernizacji i remontów

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje Program TERMO, który ma za zadanie poprawić efektywność energetyczną budynków. Program obejmuje m.in. premie remontową i termomodernizacyjną, a także nową premię MZG skierowaną do gmin i spółek gminnych.

   Powrót       14 grudnia 2022       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   

Kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie trwa, a rosnące ceny prądu i gazu skłaniają do szukania oszczędności. Program Termo wprowadzony dzięki ustawowym zmianom zwiększa finansowe wsparcie takich inwestycji, które mają na celu poprawić efektywność energetyczną budynków i w efekcie zmniejszyć rachunki za energię.

Zmiany w produktach już istniejących

Wysokość premii termomodernizacyjnej wzrasta z 16% do 26% kosztów inwestycji. Mogą się o nią starać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne – w tym właściciele domów jednorodzinnych.

Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE) premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia. Inwestorzy coraz częściej wybierają odnawialne źródło energii i instalacje hybrydowe, czyli łączące panele fotowoltaiczne z pompą ciepła.

Nadal można dofinansować wykonanie wzmocnienia budynku wielkopłytowego wraz z pracami termomodernizacyjnymi. Inwestor może uzyskać premię powiększoną o dodatkowe 50 % kosztów wzmocnienia.

Natomiast z 15% do 25% kosztów przedsięwzięcia wzrasta premia remontowa. Może z niej skorzystać ta sama grupa inwestorów co w przypadku premii termomodernizacyjnej – oprócz właścicieli domów jednorodzinnych.

Premia remontowa jest dostępna w przypadku budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto:

  • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową,
  • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową - jeżeli budynek należy do TBS lub SIM i wybudowano go przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 roku lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej inwestor składa w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista banków kredytujących jest dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Od początku funkcjonowania instrumentu BGK przyznał już prawie 50 tys. premii na łączną kwotę sięgającą 3 mld zł, przyczyniając się tym do poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego remontowanych budynków mieszkalnych. Każda taka inwestycja to także zmniejszenie smogu i poprawa estetyki otoczenia – mówi Magdalena Czerska, dyrektor biura w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nowe rozwiązanie – premia MZG

Gminy i spółki gminne mogą wnioskować o premię MZG. Wsparcie dotyczy remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Obiekty te powinny znajdować się na obszarze, na którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Elementy budynku po zrealizowaniu prac muszą spełniać określone w prawie budowlanym wymagania minimalne dot. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

Wysokość premii MZG to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60 proc. jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a także kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.

Inaczej niż w przypadku premii remontowej i termomodernizacyjnej, wnioski o udzielenie premii MZG należy składać bezpośrednio do BGK. Premię MZG można otrzymać niezależnie od tego, czy inwestycja jest finansowana z kredytu czy ze środków własnych.

- W pierwszej kolejności należy sporządzić audyt energetyczny lub remontowy, który stanowi załącznik do wniosku i podlega weryfikacji. Decyzja o przyznaniu premii jest podejmowana w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do BGK prawidłowo sporządzonego wniosku – mówi Magdalena Czerska.

Wypłata premii termomodernizacyjnej i remontowej następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z pozytywnie zweryfikowanym audytem, w terminie określonym w umowie kredytu. W przypadku premii MZG jest ona wypłacana na wniosek inwestora po jej przyznaniu. Inwestor deklaruje termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji we wniosku o wypłatę premii. Po zakończeniu przedsięwzięcia kwota wypłaconej premii podlega rozliczeniu zgodnie z poniesionymi kosztami.

Aktualne informacje na temat możliwych do uzyskania premii i warunków dostępne są na stronie internetowej BGK – www.bgk.pl

Źródłem finansowania premii są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii.

Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

BGKArtykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

40% zużycia energii w miastach UE to budynki. O komunikacji i sprawnej transformacji sektora (18 czerwca 2024)126 mln zł do wydania na wymianę źródeł ciepła w Zachodniopomorskim. Na razie 633 wnioski i 23 podpisane umowy (11 czerwca 2024)Bezpieczeństwo, niezależność i przemysł na pierwszy plan? Polityka klimatyczna UE po wyborach do PE (10 czerwca 2024)Mazowsze liderem, jeśli chodzi o liczbę wniosków złożonych do programu „Czyste Powietrze”. PAS (06 czerwca 2024)Niemal 250 mln zł na termomodernizację. Dolnośląskie (31 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony