Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

Projekt rezolucji PE na Konferencję w Limie

   Powrót       23 października 2014       Ryzyko środowiskowe   

Od 1 do 12 grudnia 2014 r. będzie trwała Konferencja Klimatyczna ONZ w Limie (Peru). 
W jej ramach odbędzie się XX. Sesja Konferencji Stron (COP 20), spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 10), sesja Organu Pomocniczego do spraw doradztwa naukowego i technicznego (SBSTA 41), sesja Organu Wdrażania (SBI 41) i posiedzenie grupy roboczej ad hoc w sprawie platformy z Durbanu (ADP 3).

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności PE (ENVI) przygotowała projekt rezolucji dotyczącej tej konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele Unii Europejskiej (PE537.364v01-00(1)).

ENVI uważa, że  światowe emisje gazów cieplarnianych powinny dojść do maksimum 
w 2015 r. i zostać ograniczone o 50% do 2050 r. Przypomina o konieczności realizacji działań przewidzianych w platformie z Durbanu i wskazuje, że działania na rok 2015 należy zaplanować w odniesieniu do działań zrealizowanych w 2014 r. w ramach tej  platformy. Komisja za konieczne uznaje zlikwidowanie „luki gigatonowej” między ustaleniami naukowymi, a bieżącymi zobowiązaniami stron Protokołu z Kioto. Przypomina o zobowiązaniach finansowych UE i państw członkowskich do bardziej znaczącego uruchamiania środków finansowych na działania dotyczące zmiany klimatu.

Debata plenarna PE dotycząca Konferencji Klimatycznej w Limie, w czasie której przyjęta zostanie rezolucja, odbędzie się 26 listopada 2014 r.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Parlament Europejski - projekt rezolucji w sprawie konferencji w sprawie zmiany klimatu, która odbędzie się w Limie.
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/49-Projekt-rezolucji-Lima.pdf
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony