Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Jakie stawki za pobór wód podziemnych i powierzchniowych?

Stawki opłat za pobór wód podziemnych, jak i powierzchniowych mają pozostać na dotychczasowym poziomie - wynika z opublikowanego dziś projektu rozporządzenia. Mowa też o opłatach na cele pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej.

   Powrót       04 sierpnia 2023       Woda   

Jak wynika z opublikowanego dziś na stronach rządowego centrum legislacji (RCL) projektu rozporządzenia rządu ws. jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, "konieczność procedowania nowego rozporządzenia opłatowego wynika z obecnie procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw".

Kiedy opłata stała w wysokości 500 zł na dobę za 1m sześc./s, a kiedy 250 zł?

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, Prawo wodne przewiduje powiązanie wysokości opłaty jednostkowej za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio z dostępnymi zasobami wódz podziemnych oraz średnich niskich przepływów z wielolecia (SNQ). Ze względu na trudności w ustaleniu SNQ dla poszczególnych wód, a także dostępnych zasobów wód podziemnych, zadecydowano o odstąpieniu w Prawie wodnym od powiązania wysokości opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych odpowiednio z dostępnymi zasobami wód podziemnych oraz SNQ.

"Z uwagi na powyższe niniejszy projekt rozporządzenia przewiduje umożliwienie stosowania jednostkowych stawek opłat po 31 grudnia 2023 r. Zakłada się, że jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty stałej wyniosą 500 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód. Natomiast jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód powierzchniowych w formie opłaty stałej będą wynosić 250 zł na dobę za 1 m sześc./s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód. Tym samym zakłada się utrzymanie przedmiotowych stawek na poziomie dotąd obowiązującym, zgodnie z obowiązującymi przepisami" – przekazano.

Preferencyjne stawki dla celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła

Jak wynika z uzasadnienia, celem zmian jest także wyodrębnienie górnej jednostkowej stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty zmiennej do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej. W połowie maja wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wskazywał w rozmowie z PAP, że specustawa odrzańska wprowadza m.in. oczekiwane rozwiązania odnoszące się do grzewczych systemów bezemisyjnych - pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej (ATES). Według wiceministra zaproponowane w ustawie rozwiązania miały upowszechnić stosowanie takich instalacji.

- Przyjęta preferencyjna górna stawka opłaty za pobór wód do celów pomp ciepła w wysokości 1,00 zł za 1 MWh energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej przez instalacje oraz 0,80 gr za 1 m sześc. poboru bezzwrotnego wody technologicznej ma zapobiec powrotowi do metod nieekologicznych i jednocześnie stanowić będzie finansowy bodziec do pozyskiwania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych przez inwestycję w tego rodzaju źródła ciepła – wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Źródło:

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)MI zapowiada zmiany przepisów dot. zatwierdzania taryf za wodę i specustawy odrzańskiej (02 kwietnia 2024)Wiceszef MI: to, co zrobiono w kwestii ustalania taryf, było błędem (08 lutego 2024)NIK o gospodarowaniu zasobami wodnymi w gminach wiejskich (16 sierpnia 2022)Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w Polsce - optyka Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu Senatu RP (04 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony