Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.01.2023 31 stycznia 2023

Projekty edukacyjne mogą liczyć na wsparcie NFOŚiGW

   Powrót       29 lipca 2016       Zrównoważony rozwój   

Szykuje się wsparcie dla projektów edukacyjnych w zakresie ochrony bioróżnorodności, zrównoważonej konsumpcji i szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Środki będzie można otrzymać także na renowację czy rozbudowę miejsc służących edukacji ekologicznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował na te cele ponad 11 mln zł.

Nabór ruszy 17 października br., ale już teraz warto zapoznać się z wymaganiami i regulaminem. Będzie to już trzeci w tym roku konkurs w programie „Edukacja ekologiczna”, potrwa do 8 listopada. Jego celem jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw społeczeństwa przez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Oferta jest skierowana do różnych odbiorców, zależnie od typu działań. Środki będą przyznawane w ramach czterech kategorii:

  • „Zrównoważona przestrzeń: Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazach zabudowanych – obiekty kulturowe, w tym zabytkowe i zespoły sakralne oraz ich otoczenie”. Przewidziano tu możliwość organizacji szkoleń dla liderów i opiekunów terenów i obiektów kulturowych (w tym zabytkowych) i zespołów sakralnych oraz ich otoczenia. Beneficjentami działania mogą być: organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów. Alokacja dla ośmiu zaplanowanych przedsięwzięć wynosi 2 mln zł.
  • „Zrównoważona konsumpcja”. Przygotowana z myślą o programie aktywnej edukacji ogółu społeczeństwa, a w szczególności młodzieży i seniorów. Projekty mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, uczelnie wyższe, wydawcy gazet (PKD: 58.13.Z, 58.14.Z) oraz nadawcy radiowo-telewizyjni (PKD: 60.10.Z, 60.20.Z). W tej kategorii zostały przewidziane cztery przedsięwzięcia na łączną kwotę 2,4 mln zł.
  • „Adaptacja obiektów i terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym, w tym zabytkowym i sakralnym, służącym edukacji ekologicznej” obejmuje właśnie adaptację (w tym remonty, budowy, rozbudowy, wyposażenie i doposażenie) obiektów infrastruktury oraz terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym i zabytkowym, w tym sakralnym, służących edukacji ekologicznej. Beneficjentami mogą być: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, państwowe instytucje kultury, kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów. Sześć wybranych przedsięwzięć będzie wspartych kwotą 5 mln zł.
  • "Lokalne eko-działania dla zrównoważonego rozwoju” zakłada organizację konkursów grantowych, w których grupą celową jest ogół społeczeństwa, a beneficjentami mogą być tylko organizacje pozarządowe. Alokacja dla czterech projektów to 1 mln zł.

Planowane jest także szkolenie dla potencjalnych beneficjentów programu „Edukacja ekologiczna”. Odbędzie się ono jesienią, a szczegółowe informacje pojawią się na stronie Funduszu.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Edukacja klimatyczna niejedno ma imię (13 grudnia 2022)Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązek czy misja? (30 listopada 2022)Powstała polska baza raportów klimatycznych (17 listopada 2022)Dostępne gotowe scenariusze lekcji nt. zmian klimatu (07 listopada 2022)Zadbaj o ciepły dom – nowa edycja kampanii „DOBRY MONTAŻ” (03 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony