Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
31.03.2023 31 marca 2023

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Polsce – Infografika

Wraz z większą dostępnością do infrastruktury kanalizacyjnej, obserwowany jest także wzrost liczby nowo budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. Maleje natomiast ilość zbiorników bezodpływowych. O ile dokładnie? Sprawdź w naszej infografice.

   Powrót       11 czerwca 2019       Woda   
Kliknij na obraz by wyświetlić grafikę Przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki bezodpływowe w Polsce

Wszystkie obiekty budowlane, czy to mieszkalne, czy użyteczności publicznej, muszą rozwiązać problem odprowadzania ścieków. O ile zadanie to w dużych miastach, na obszarach o gęstej zabudowie lub dobrze rozwiniętej infrastrukturze, nie stanowi większego problemu, o tyle obszary o zabudowie rozproszonej borykać mogą się z brakiem dostępu do sieci kanalizacyjnej.

233 tysiące przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r. w Polsce

Obserwując stan rozwoju systemów kanalizacji w skali całego kraju, można zauważyć wyraźny wzrost liczby ludności korzystającej z niej - odsetek ludności korzystającej z kanalizacji w Polsce wzrósł z 68,7 proc. w 2014 r. oraz do 70,5 proc. w 2017 r. Jak jednak wynika z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, w miastach obecnie 90,2 proc. ludności korzysta z sieci kanalizacyjnej, tymczasem na obszarach wiejskich odsetek ten wynosi jedynie 40,8 proc. Alternatywą są wówczas przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba). Instalacje te stanowią istotny element infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, jako uzupełnienie systemu kanalizacyjnego, zwłaszcza na terenach gdzie budowa zbiorczych systemów kanalizacyjnych jest nieekonomiczna.

W latach 2014-2017 wzrastał odsetek nowobudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz malała ilość zbiorników bezodpływowych. Tylko w tym okresie przybyło ponad 52 tys. szt. przydomowych oczyszczalni ścieków, jednocześnie o ponad 71 tys. sztuk zmalała liczba zbiorników bezodpływowych.

Najwięcej przydomowych oczyszczalni ścieków przybyło w tym okresie w województwie małopolskim (6 576 szt.), mazowieckim (5 479 szt.) oraz łódzkim (5 065 szt.). Najmniej w województwie podkarpackim (1 090 szt.) oraz opolskim (1 126 szt.). Najwięcej zbiorników bezodpływowych zlikwidowano z kolei w województwie śląskim (16 756 szt.) oraz małopolskim (15 754 szt.).W niektórych jednak regionach widoczny jest wzrost ilości nowopowstałych zbiorników bezodpływowych. Najwięcej zbiorników przybyło w tym okresie w województwie podkarpackim (3 999 szt.), zachodniopomorskim (1 959 szt.) oraz pomorskim (843 szt.).

Szczegółowe dane przedstawia infografika.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wody Polskie skontrolowały ponad 26 000 wylotów do rzek (28 marca 2023)Co z tą Odrą? (27 marca 2023)Prace regulacyjne na Odrze muszą zostać wstrzymane. Jest decyzja NSA, ale… (13 marca 2023)Samorządy chcą pozbawienia Wód Polskich funkcji regulatora taryf. Wniosek w tej sprawie trafi do Premiera (07 marca 2023)Konsultacje projektu sprawozdania z wykonania KPOŚK w latach 2020 i 2021 (06 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony