Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Przygotowania do COP21 trwają

   Powrót       21 maja 2015       Ryzyko środowiskowe   

W Berlinie zakończył się 6. Petersberg Climate Dialogue z udziałem ministrów ds. środowiska i klimatu z około 35 krajów. Celem spotkania było podsumowanie przygotowań do Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP21) w Paryżu. Na spotkaniu Polskę reprezentował Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. W wydarzeniu udział wzięli także kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Francois Hollande.

Wysiłki proporcjonalne do możliwości

Podczas spotkania w Berlinie minister Marcin Korolec podkreślał – Nowe porozumienie, aby odniosło swój skutek, musi obejmować wszystkie strony procesu klimatycznego. Obciążenia dla poszczególnych gospodarek powinny być jednak rozłożone proporcjonalnie do ich możliwości. Ponadto, zobowiązania wynikające z nowej umowy powinny być elastyczne, podejmowane w oparciu o zmieniającą się sytuację gospodarczą i geopolityczną na świecie.

Finanse klimatyczne

Jednym z ważniejszych wątków spotkania w Berlinie była dyskusja o finansowaniu działań klimatycznych. W trakcie rozmów minister Korolec przypomniał o poparciu polskiego rządu dla porozumienia zachęcającego wszystkie strony do podjęcia działań mających na celu poprawę warunków sprzyjających przyciąganiu inwestycji przyjaznych dla klimatu.

– Mobilizacja finansów klimatycznych powinna następować z różnych źródeł, w tym w znaczącej części ze źródeł prywatnych. Niedopuszczalna jest umowa, która powodowałaby przepływy finansowe z państw uboższych do bogatszych. Korzystne z punktu widzenia finansowania klimatycznego jest natomiast włączanie problematyki zmian klimatu do wszystkich obszarów polityki, strategii rozwoju i inwestycji. Dzięki temu możliwa będzie synergia między finansowaniem działań w zakresie rozwoju, łagodzenia zmian klimatu i przystosowywania się do nich.

Minister Korolec podkreślał też rolę Zielonego Funduszu Klimatycznego oraz naświetlił rozwiązania przyjęte w ramach Unii Europejskiej na rzecz finansowania państw mniej zamożnych.

Cykl spotkań przed COP21

6. Petersberg Climate Dialogue odbył się w Berlinie w dniach 18-19 maja. Spotkanie otworzyli minister środowiska Niemiec Barbara Hendricks oraz minister spraw zagranicznych Francji Laurent Fabius.

Kolejne ważne punkty przed konferencją klimatyczną w Paryżu to: szczyt w stolicy Etiopii Adis Adebie oraz Major Economies Forum on Energy and Climate. Obydwa spotkania odbędą się w lipcu.

Pierwsze spotkanie z cyklu Petersberg Climate Dialogue (PCD) odbyło się w 2010 roku, po szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku. Spotkania PCD służą wsparciu międzynarodowych negocjacji w ramach UNFCCC. Polska uczestniczyła we wszystkich spotkaniach Petersberg Climate Dialogue.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Orlen systematyzuje dotychczasowe działania w zakresie polityki klimatycznej (06 czerwca 2023)Magazynowanie jednym z głównych wąskich gardeł rozwoju wodoru w Polsce (15 maja 2023)13 mld euro na gospodarkę wodną to nie wszystko. KE publikuje raport o polityce spójności (05 maja 2023)Mała poprawka - duża zmiana. Z czym zmaga się sektor wiatrowy w Polsce i Europie? (28 lutego 2023)Co z adaptacją klimatyczną w Polsce? Trwają prace nad ustawą (24 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony