Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

REPowerEU coraz bliżej. Jest wstępne porozumienie PE i Rady UE

Cele planu REPowerEU zostaną włączone do krajowych planów odbudowy. Parlament Europejski i Rada UE uzgodnili treść wstępnego porozumienia ws. planu mającego na celu uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych.

   Powrót       14 grudnia 2022       Energia   

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęli w środę rano (14 grudnia br.) wstępne porozumienie ws. planu REPowerEU – planu mającego na celu uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych.

Przypominamy, w maju br. – w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę – Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmian przepisów, w ramach których UE miałaby położyć większy niż dotąd nacisk na dywersyfikację dostaw energii. Propozycje te w całości opierają się na założeniach pakietu Fit For 55, nie zmieniają zatem kluczowych założeń dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i neutralności klimatycznej, wprowadzają natomiast ukierunkowane zmiany w finansowaniu inwestycji mających na celu dywersyfikację dostaw energii i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Więcej na temat założeń planu REPowerEU pisaliśmy tutaj.

Cele REPowerEu w planach odbudowy

Przyjęte porozumienie przewiduje włączenie celów planu REPowerEU do krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, przygotowywanych przez państwa członkowskie UE w ramach Next Generation EU. W praktyce oznacza to, że państwa członkowskie UE ubiegające się o dodatkowe fundusze w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, będą zobligowane do uwzględniania w nich celów przewidzianych w planie REPowerEU.

Jak wyjaśnia Rada, zakres rozdziałów dotyczących planu REPowerEU będzie obejmował m.in.:

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków i krytycznej infrastruktury energetycznej,
  • zwiększenie produkcji i wykorzystania zrównoważonego biometanu oraz wodoru,
  • zwiększenie udziału energii odnawialnej,
  • poprawę infrastruktury i obiektów energetycznych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu, w tym skroplonego gazu ziemnego (LNG), w szczególności w celu umożliwienia dywersyfikacji dostaw leżącego w interesie całej Unii,
  • zwalczanie ubóstwa energetycznego,
  • zachęcanie do zmniejszania zapotrzebowania na energię,
  • eliminowanie wąskich gardeł w wewnętrznym i transgranicznym przesyłaniu i dystrybucji energii,
  • wspomaganie magazynowania energii elektrycznej,
  • przyspieszenie integracji odnawialnych źródeł energii,
  • wspieranie transportu zeroemisyjnego i jego infrastruktury.

Negocjatorzy zgodzili się ponadto, że nowe przepisy - z pewnymi ograniczonymi wyjątkami - będą funkcjonować z mocą wsteczną od 1 lutego 2022 r.

Finansowanie inwestycji w ramach REPowerEU

Porozumienie zakłada zmianę propozycji KE w zakresie alokacji środków pomiędzy państwa członkowskie UE. Komisja Europejska zakładała, że klucz alokacji pozostanie taki, jak w pierwotnych przepisach dotyczących planów odbudowy, Rada i PE uzgodniły jednak, że rozdzielenie funduszy nastąpi z uwzględnieniem polityki spójności, zależności państw członkowskich od paliw kopalnych oraz wzrostu cen inwestycji.

Propozycja KE zakładała ponadto zwiększenie puli środków finansowych KPO o 20 mld euro dotacji ze sprzedaży uprawnień do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). W trakcie negocjacji uzgodniono jednak, że z dodatkowych 20 mld euro zaproponowanych przez KE, 8 mld będzie pochodziło z aukcji krajowych uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, a 12 mld z Funduszu Innowacji. Dodatkowo, aby skutecznie wspierać dekarbonizację sektora przemysłu, w trakcie negocjacji nad treścią porozumienia uzyskano zobowiązanie Rady i Komisji do uzupełnienia Funduszu Innowacji powyżej jego obecnej wielkości. Dotąd uzyskano konsensus ws. 2 mld euro, a dodatkowe fundusze stanowią element trwających obecnie negocjacji ws. reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Odniesiono się także do zasady „do no significant harm” (DNSH). Jak wskazują Rada i PE, powinna mieć ona zastosowanie do wydatkowania środków w ramach REPowerEU, „z wyłączeniem środków, które chronią pilne obawy UE dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, minimalizują potencjalne szkody dla środowiska i nie zagrażają celom klimatycznym UE”.

Dalsze kroki

Porozumienie musi zostać jeszcze oficjalnie przyjęte przez obie instytucje. Aby umowa weszła w życie, musi zatwierdzić ją również Rada Europejska.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ułatwienia dla OZE priorytetem dla KE. Zalecenia dla państw członkowskich (24 maja 2024)To nie czeski film. Przedstawiamy determinanty rozwoju biometanu w Czechach (21 kwietnia 2024)Budynki, transport, edukacja. Unijny panel obywatelski o efektywności energetycznej (17 kwietnia 2024)Zdekarbonizowane budownictwo na horyzoncie. Przyjęto dyrektywę EPBD (16 kwietnia 2024)Magazyny i wsparcie dla wszystkich źródeł? MKiŚ o korekcie w cable poolingu (11 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony