Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.05.2023 29 maja 2023

REPowerEU coraz bliżej. Jest wstępne porozumienie PE i Rady UE

Cele planu REPowerEU zostaną włączone do krajowych planów odbudowy. Parlament Europejski i Rada UE uzgodnili treść wstępnego porozumienia ws. planu mającego na celu uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych.

   Powrót       14 grudnia 2022       Energia   

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęli w środę rano (14 grudnia br.) wstępne porozumienie ws. planu REPowerEU – planu mającego na celu uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych.

Przypominamy, w maju br. – w odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę – Komisja Europejska przedstawiła propozycję zmian przepisów, w ramach których UE miałaby położyć większy niż dotąd nacisk na dywersyfikację dostaw energii. Propozycje te w całości opierają się na założeniach pakietu Fit For 55, nie zmieniają zatem kluczowych założeń dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i neutralności klimatycznej, wprowadzają natomiast ukierunkowane zmiany w finansowaniu inwestycji mających na celu dywersyfikację dostaw energii i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Więcej na temat założeń planu REPowerEU pisaliśmy tutaj.

Cele REPowerEu w planach odbudowy

Przyjęte porozumienie przewiduje włączenie celów planu REPowerEU do krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, przygotowywanych przez państwa członkowskie UE w ramach Next Generation EU. W praktyce oznacza to, że państwa członkowskie UE ubiegające się o dodatkowe fundusze w ramach planu odbudowy i zwiększania odporności, będą zobligowane do uwzględniania w nich celów przewidzianych w planie REPowerEU.

Jak wyjaśnia Rada, zakres rozdziałów dotyczących planu REPowerEU będzie obejmował m.in.:

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków i krytycznej infrastruktury energetycznej,
  • zwiększenie produkcji i wykorzystania zrównoważonego biometanu oraz wodoru,
  • zwiększenie udziału energii odnawialnej,
  • poprawę infrastruktury i obiektów energetycznych w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu, w tym skroplonego gazu ziemnego (LNG), w szczególności w celu umożliwienia dywersyfikacji dostaw leżącego w interesie całej Unii,
  • zwalczanie ubóstwa energetycznego,
  • zachęcanie do zmniejszania zapotrzebowania na energię,
  • eliminowanie wąskich gardeł w wewnętrznym i transgranicznym przesyłaniu i dystrybucji energii,
  • wspomaganie magazynowania energii elektrycznej,
  • przyspieszenie integracji odnawialnych źródeł energii,
  • wspieranie transportu zeroemisyjnego i jego infrastruktury.

Negocjatorzy zgodzili się ponadto, że nowe przepisy - z pewnymi ograniczonymi wyjątkami - będą funkcjonować z mocą wsteczną od 1 lutego 2022 r.

Finansowanie inwestycji w ramach REPowerEU

Porozumienie zakłada zmianę propozycji KE w zakresie alokacji środków pomiędzy państwa członkowskie UE. Komisja Europejska zakładała, że klucz alokacji pozostanie taki, jak w pierwotnych przepisach dotyczących planów odbudowy, Rada i PE uzgodniły jednak, że rozdzielenie funduszy nastąpi z uwzględnieniem polityki spójności, zależności państw członkowskich od paliw kopalnych oraz wzrostu cen inwestycji.

Propozycja KE zakładała ponadto zwiększenie puli środków finansowych KPO o 20 mld euro dotacji ze sprzedaży uprawnień do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). W trakcie negocjacji uzgodniono jednak, że z dodatkowych 20 mld euro zaproponowanych przez KE, 8 mld będzie pochodziło z aukcji krajowych uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, a 12 mld z Funduszu Innowacji. Dodatkowo, aby skutecznie wspierać dekarbonizację sektora przemysłu, w trakcie negocjacji nad treścią porozumienia uzyskano zobowiązanie Rady i Komisji do uzupełnienia Funduszu Innowacji powyżej jego obecnej wielkości. Dotąd uzyskano konsensus ws. 2 mld euro, a dodatkowe fundusze stanowią element trwających obecnie negocjacji ws. reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Odniesiono się także do zasady „do no significant harm” (DNSH). Jak wskazują Rada i PE, powinna mieć ona zastosowanie do wydatkowania środków w ramach REPowerEU, „z wyłączeniem środków, które chronią pilne obawy UE dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, minimalizują potencjalne szkody dla środowiska i nie zagrażają celom klimatycznym UE”.

Dalsze kroki

Porozumienie musi zostać jeszcze oficjalnie przyjęte przez obie instytucje. Aby umowa weszła w życie, musi zatwierdzić ją również Rada Europejska.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska musi nadrobić zaległości w rozwoju biometanu. Potrzebne są regulacje (18 maja 2023)Szybki rozwój pomp ciepła pomoże obniżyć rachunki za ogrzewanie o 20% (02 maja 2023)Unijna platforma energetyczna: KE po raz pierwszy zaprasza firmy do wspólnych zakupów gazu (27 kwietnia 2023)Z Państwa Środka do Polski… Nowa fabryka pomp ciepła to element większego trendu (25 kwietnia 2023)Zainteresowanie biometanem nigdy nie było tak duże (20 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony