Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.09.2023 25 września 2023

Rada Ministrów przyjęła długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o OZE

23 kwietnia 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dokument zawiera szereg rozwiązań dla sektora OZE.

   Powrót       26 kwietnia 2023       Energia   
Energetyka odnawialna

Regulacje przewidują rozwiązania, które mają zwiększyć udział OZE w krajowej konsumpcji energii elektrycznej. Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w zakresie promowania stosowania energii z OZE.

Otwarcie dla biometanu i klastrów energii

W dokumencie znalazły się przepisy dla sektora biometanu, który praktycznie w tym momencie w Polsce nie istnieje. Regulacje mają zachęcać podmioty do inwestycji oraz umożliwić rozbudowę i przebudowę istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu. Wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia przedstawionego w ustawie.

Czytaj: Zainteresowanie biometanem nigdy nie było tak duże

Projekt przewiduje usprawnienia dla klastrów energii. Nowe przepisy zapewniają przejrzyste zasady współpracy w ramach klastrów energii, obejmujące usprawnienia administracyjno-prawne i dedykowany system wsparcia. W perspektywie 2030 r. ma powstać 300 takich podmiotów. Obecnie jest ich tylko 66.

Większa rola OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie

Projekt ustawy przewiduje zwiększoną rolę OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie. Doprecyzowane zostały regulacje dotyczące zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego. Pojawi się możliwości wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE.

Ponadto przewidziano zwiększenie wolumenów aukcyjnych dla sektora morskiej energetyki wiatrowej z poziomu 5 do 12 GW w latach 2025-2031. Utworzony zostanie Krajowy Punkt Kontaktowy OZE dla inwestorów, aby ułatwić im dostęp do niezbędnych informacji w procesie ubiegania się o pozwolenia oraz w procedurach administracyjnych.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lightsource bp podpisała z Microsoftem pierwszą umowę na sprzedaż energii słonecznej w Polsce (22 września 2023)Dodatkowe 450 mln zł do budżetu programu Mój Prąd (31 sierpnia 2023)Destabilizacja rynku świadectw pochodzenia w Polsce – branża OZE apeluje do rządu (24 sierpnia 2023)Inteligentne systemy pomiarowe - regulacje prawne, wyzwania techniczne i technologiczne (22 sierpnia 2023)Sejm przegłosował nowelizację ustawy o OZE z poprawkami Senatu (18 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony