Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Rada Ministrów przyjęła strategię wodorową. Konkretne cele do 2030 r.

   Powrót       03 listopada 2021       Energia   
RM przyjęła strategię wodorową

2 listopada br. Rada Ministrów uchwaliła przyjęcie “Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, która została zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Ustawa, wpisująca się w aktualne trendy europejskie i światowe, ma strategiczny charakter dla rozwoju nieskoemisyjnej gospodarki opartej na wodorze w naszym kraju.

Jakie cele stawia sobie ustawodawca, podejmując opisywaną uchwałę? Polska strategia wodorowa ma nie tylko utworzyć podstawy dla budowy gospodarki wodorowej, ale też pozytywnie wpłynąć na jej rozwój i systematyczne przybliżanie się do neutralności klimatycznej. Zapowiadane jest m.in. wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie i jego produkcję w nowych instalacjach. Technologie wodorowe mają też zostać wdrożone w energetyce i ciepłownictwie. Ustawodawcy spodziewają się, że zmiany wpłyną na podniesienie konkurencyjności krajowej gospodarki.

- Inwestycje w rozwój technologii wodorowych oferują rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa w drodze elektryfikacji - czytamy na stronie MKiŚ.

Czytaj też: Wodór to remedium na wiele bolączek energetyki, transportu i przemysłu

W ramach strategii wodorowej przewiduje się programy wsparcia budowy gospodarki wodorowej (dotyczyć będą one jednak tylko wodoru niskoemisyjnego, czyli pochodzącego ze źródeł odnawialnych i uzyskanego przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych). Producenci wodoru z paliw kopalnych będą mogli liczyć na wsparcie tylko w momencie, gdy stosować będą technologię wychwytywania CO2.

Do 2030 roku ustawodawca spodziewa się utworzenia przynajmniej 5 dolin wodorowych, minimum 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru, od 800 do 1000 nowych autobusów wodorowych, a także 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Synergia kluczem do sukcesu polskiego offshore (14 czerwca 2024)Krok bliżej do termomodernizacji i czystego transportu. Społeczny Plan Klimatyczny zapisany w ustawie (13 czerwca 2024)OZE bez barier. Jak przyspieszyć rozwój tego sektora w Polsce? (13 czerwca 2024)Paliwa syntetyczne, zielony wodór... Ambitne cele wymagają zwinnego finansowania (07 czerwca 2024)Mobilna Polska Wschodnia dzięki Funduszom Europejskim (04 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony