Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.07.2021 30 lipca 2021

Rada przyjęła konkluzje o dyplomacji klimatycznej i energetycznej

   Powrót       27 stycznia 2021       Powietrze i klimat   

Rada Unii Europejskiej przyjęła w poniedziałek konkluzje pt. „Dyplomacja klimatyczna i energetyczna – realizacja zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu(1)”.

W konkluzjach Rada stwierdza, że zmiana klimatu to egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Zauważa, że globalne działania w dziedzinie klimatu są nadal niewystarczające, by zapewnić realizację długofalowych celów porozumienia paryskiego, a tym samym Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Rada uznaje, że choć Europa przyjmuje rolę lidera i daje przykład, wzmacniając swoje krajowe zobowiązania, pilnie należy podjąć zbiorowe i zdecydowane działania na szczeblu globalnym. Od konsekwentnej realizacji celów polityki zewnętrznej zależy powodzenie Europejskiego Zielonego Ładu (patrz infografika).

Czytaj: Europejski Zielony Ład może zwiększyć emisję GHG w innych państwach

Rada apeluje do wszystkich stron o przyjęcie ambitniejszych założeń w ich ustalonych na poziomie krajowym wkładach i o przedstawienie długoterminowych strategii rozwoju niskoemisyjnego dostatecznie wcześnie przed 26. konferencją stron, która odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2021 r. Zarazem Rada z zadowoleniem przyjmuje niedawne zobowiązania, powzięte w szczególności przez większe gospodarki, do zapewnienia – do połowy XXI w. – neutralności klimatycznej i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Rada odnotowuje też nierozerwalny związek między zmianą klimatu a bezpieczeństwem i obronnością, a także potrzebę zintensyfikowania prac nad powiązaniem klimatu i bezpieczeństwa oraz włączenia ich w główny nurt polityki – zwłaszcza w ramach wspierania działań ONZ.

W konkluzjach potwierdzono, że UE stale dąży do tego, by środki uruchamiane w ramach międzynarodowego finansowania działań w związku ze zmianą klimatu były coraz większe; dotyczy to także praktyk zrównoważonego finansowania, gdyż one również przyczyniają się do transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. W tym kontekście Rada odnotowuje, że UE wnosi największy wkład w publiczne finansowanie działań w związku ze zmianą klimatu, podwoiwszy go od 2013 r. do 23,2 mld euro w 2019 r.

Rada zaznacza, że podstawowym celem dyplomacji energetycznej UE będzie przyspieszenie globalnej transformacji energetyki, a zarazem promowanie m.in. efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie UE w ramach swojej dyplomacji energetycznej będzie zniechęcać do dalszego inwestowania w projekty infrastrukturalne wykorzystujące energię z paliw kopalnych w państwach trzecich, chyba że projekty te są spójne z ambitnym planem osiągnięcia neutralności klimatycznej. UE będzie także wspierać międzynarodowe dążenia do ograniczenia wpływu istniejącej infrastruktury paliw kopalnych na środowisko i emisję gazów cieplarnianych.

Rada zauważa, że choć transformacja energetyczna ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celu, jakim jest zapewnianie neutralności klimatycznej, istotnie wpłynie na społeczeństwa, gospodarki i geopolitykę na świecie. Dyplomacja energetyczna UE będzie nadal odgrywać kluczową rolę w utrzymywaniu i wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego i odporności UE oraz jej partnerów.

W konkluzjach zwrócono uwagę na to, jak ważne są skuteczne wielostronne struktury i zacieśnianie międzynarodowej współpracy na stosownych forach, a zarazem uznano, że porozumienie paryskie stanowi nieodzowne ramy wielostronne regulujące globalne działania w dziedzinie klimatu.

Czytaj: 5 lat Porozumienia Paryskiego: dyplomatyczny sukces przyćmiony decyzją USA

Źródło: Rada UE

Przypisy

1/ Treść konkluzji tutaj (ang.):
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9852-council-conclusions-climate-and-energy-diplomacy-delivering-on-the-external-dimension-of-the-european-green-deal.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Już za tydzień III Think Eco! Forum w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (22 lipca 2021)Koniec chowu klatkowego od 2027 r.? Jest odpowiedź KE na inicjatywę obywatelską (01 lipca 2021)Jest porozumienie w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2022 r. (29 czerwca 2021)Rada Europejska przyjęła unijne prawo klimatyczne (28 czerwca 2021)Europa stawia na offshore wind (24 czerwca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony