Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista/stka ds. bezpieczeństwa chemicznego ATMOTERM S.A.
EKO Pożyczka „Nasza Woda” na zapobieganie i niwelowanie skutków suszy BOŚ Bank S.A.

Radioaktywne odpady zatrzymano na wjeździe do bydgoskiej spalarni

a+a-    Powrót       18 stycznia 2016       Ryzyko   

W standardowym transporcie odpadów skierowanych do spalarni w Bydgoszczy wykryto w piątek odpad promieniotwórczy. Mieszkańcom nie grozi niebezpieczeństwo, jednak zakład czeka z dalszymi działaniami na zalecenia Państwowej Agencji Atomistyki.

Do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przyjechał transport jednej z bydgoskich firm odpadowcyh obsługujących górny taras miasta. Podczas wjazdu ciężarówki przez tzw. bramkę dozometryczną czujnik wykrył obecność źródła radioaktywnego; uruchomiony został alarm. Samochód odstawiono w specjalnie wydzielone miejsce, niezwłocznie zawiadomiono policję, straż pożarną, państwowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkie i miejskie centra zarządzania kryzysowego.

- Bramka dozometryczna pozwoliła wykryć odpad. Brak tego urządzenia spowodowałby narażenie zdrowia mieszkańców Bydgoszczy oraz pracowników ekoelektrociepłowni – podkreślił Maciej Federowicz, rzecznik Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy, do którego należy ZTPOK.

Zagrożenie dla środowiska i ludzi

Rzeczywiście, udało się uniknąć poważnego zagrożenia dla środowiska i ludzi. Przeprowadzona kontrola wykazała, że źródłem promieniowania był odpad medyczny zawierający izotop jodu I131. Izotop ten wykorzystuje się w diagnostyce i leczeniu nowotworów tarczycy. Jest szkodliwy dla człowieka, zwłaszcza dla kobiet w ciąży i ich dzieci. W Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów podkreślona jest jego szkodliwość przy wdychaniu, kontakcie ze skórą oraz toksyczność dla organizmów wodnych, stąd należy unikać jego uwolnienia do środowiska.

Zgodnie z zaleceniem Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wykryty odpad pozostał na terenie ZTPOK. Jak informuje Federowicz, substancja jest zabezpieczona, umiejscowiona na utwardzonym, betonowym gruncie (plac czasowego magazynowania odpadów), odseparowana folią budowlaną i przykryta plandekami. Nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców Bydgoszczy, pracowników spalarni ani środowiska. Za 14 dni zostaną wykonane kolejne pomiary mocy dawki promieniotwórczej. Wówczas PAA wyda zarządzenie co do dalszej utylizacji odpadu.

Odpady tego typu powinny trafiać do specjalnie wyznaczanych miejsc do utylizacji odpadów niebezpiecznych, które działają na terenie miasta.

36 tys. GJ w pierwszym miesiącu pracy

ZTPOK w Bydgoszczy pracuje przetwarzając odpady komunalne w energię cieplną i elektryczną. Od 8 grudnia 2015 roku wytworzono tam i przekazano do sieci ponad 36 tys. GJ energii cieplnej. Łączna moc cieplna, jaką jest w stanie wygenerować instalacja, wynosi 27,7 MW/h z jednoczesnym udziałem mocy generowanej do sieci energetycznej na poziomie 9,2 MW/h. Ilości te mogą zapewnić ciepłą wodę, ogrzewanie i prąd elektryczny dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Bydgoszczy.

W ZTPOK utylizowane są zmieszane odpady komunalne, palne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych. Przed rozładunkiem pojazdu do bunkra można wykryć wyłącznie odpady z podwyższoną radioaktywnością. Zakłady tego typu nie są zaś wyposażane w inne niż bramka urządzenia wykrywające substancje niebezpieczne.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, specjalista ds. ochrony środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak złożyć i wypełnić sprawozdanie w BDO na nowych zasadach? (23 września 2020)Rozlany kwas solny na Siekierkach. Służby zabezpieczają teren (14 sierpnia 2020)Chemiczne odpady w lesie. Policja szuka sprawcy (11 sierpnia 2020)Powstaną nowe narzędzia do walki z przestępczością w gospodarce odpadami (06 sierpnia 2020)Weto dla spalarni zużytych opon na Śląsku (05 sierpnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony