Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
15.06.2024 15 czerwca 2024

Raport resortu środowiska o stanie gospodarowania wodami

Sejm przyjął w czwartek dwuletni raport ministerstwa środowiska o stanie gospodarowania wodami. Stwierdza on m.in., że w 2012 r. na inwestycje w gospodarce wodnej państwo przeznaczyło 2 mld 788 mln zł, co stanowiło 0,17 proc. PKB.

   Powrót       18 grudnia 2014       Woda   

Sejm w środę w nocy głosował zgłoszony przez PiS wniosek o odrzucenie informacji o raporcie. Za tym wnioskiem zagłosowało 199 posłów, przeciwko było 240, a dwóch się wstrzymało. Oznacza to, że informacja została przyjęta.

Z zawartych w raporcie danych GUS wynika, że w 2012 r. najwięcej środków - 1 mld 119 mln - wydano na ujęcia i doprowadzenie wody, na budowę i modernizację stacji uzdatniania przeznaczono 374 mln, na budowę zbiorników wodnych - 394 mln zł, na regulację oraz zabudowę rzek i potoków - 265 mln, a na wały przeciwpowodziowe - 564 mln zł.

Łączne zasoby wód płynących w Polsce w 2012 roku wynosiły 49 mld 650 mln m3. W tym dopływ wód spoza granic Polski wynosił 5 mld 994 mln m3, natomiast odpływ za granice Polski wynosił 43 mld 656 mln m3. Rok 2012 został w raporcie uznany za suchy, 2013 - za przeciętny. Dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych dla obszarów całego kraju wynoszą wg danych z 31 grudnia 2013 roku 13 mld 300 mln m3 na rok.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że większość wód powierzchniowych w latach 2010-2012 nie przekraczała norm jakości dla klasy I i II, stan bardzo dobry wykazywała też większość (ok. 77 proc.) wód podziemnych.

W 2012 r. pobór wód wyniósł ponad 10 mld 830 mln m3, z czego 84,4 proc. pochodziło z wód powierzchniowych, a 15,1 proc. - z wód podziemnych. Do celów przemysłowych wykorzystywano również wodę pochodzącą z odwadniania kopalni oraz obiektów budowlanych. Przeważa pobór wody na cele produkcyjne - to około 71 proc. całych wykorzystywanych zasobów, do sieci wodociągowej trafia 19 proc., a pozostałe 10 proc. na nawadnianie upraw rolnych i leśnych.

Największe zapotrzebowanie: sektor energetyczny

Niemal 97 proc. wody na cele przemysłowe pochodzi z ujęć wód powierzchniowych. Natomiast do sieci wodociągowej woda trafia w 70,4 proc. z ujęć podziemnych.

Największe zapotrzebowanie na wodę ma sektor energetyczny; wykorzystuje on ponad 90 proc. pobieranej wody.

W latach 2012-2013 nie nastąpił znaczący przyrost pojemności zbiorników retencyjnych. Nawadniany jest niewielki obszar gruntów rolnych.

Przybyło urządzeń hydrologicznych, wzrosła również długość odcinków rzek uregulowanych.

Długość śródlądowych szlaków żeglugowych wynosi w Polsce ogółem 3660 km rzek i kanałów. 3446 kilometrów ma znaczenie regionalne, 214 km - międzynarodowe.

Produkcja energii elektrycznej w hydroelektrowniach w 2012 r. wynosiła 2 tys. 36 GWh. Oznacza to, że potencjalne zasoby techniczne wykorzystano w 17 proc. Łączna liczba elektrowni wodnych w 2012 r. wynosiła 770, a 2013 r. - już 784.

Resort środowiska jest zobowiązany co dwa lata przedstawiać Sejmowi informację o stanie gospodarowania wodami. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Śnięte ryby w Odrze pod Głogowem. Dolnośląskie (14 czerwca 2024)Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Inwestycje w niebiesko-zieloną infrastrukturę polskich miast z dofinansowaniem 136,2 mln zł. FEPW (10 czerwca 2024)Zmiany pogody mogą pobudzić złote algi do zwiększenia produkcji toksyn. GIOŚ (07 czerwca 2024)Opolski WFOŚiGW przeznaczy prawie 1,7 mln zł na odbudowę ekosystemu Odry (06 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony