Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Raport resortu środowiska o stanie gospodarowania wodami

Sejm przyjął w czwartek dwuletni raport ministerstwa środowiska o stanie gospodarowania wodami. Stwierdza on m.in., że w 2012 r. na inwestycje w gospodarce wodnej państwo przeznaczyło 2 mld 788 mln zł, co stanowiło 0,17 proc. PKB.

   Powrót       18 grudnia 2014       Woda   

Sejm w środę w nocy głosował zgłoszony przez PiS wniosek o odrzucenie informacji o raporcie. Za tym wnioskiem zagłosowało 199 posłów, przeciwko było 240, a dwóch się wstrzymało. Oznacza to, że informacja została przyjęta.

Z zawartych w raporcie danych GUS wynika, że w 2012 r. najwięcej środków - 1 mld 119 mln - wydano na ujęcia i doprowadzenie wody, na budowę i modernizację stacji uzdatniania przeznaczono 374 mln, na budowę zbiorników wodnych - 394 mln zł, na regulację oraz zabudowę rzek i potoków - 265 mln, a na wały przeciwpowodziowe - 564 mln zł.

Łączne zasoby wód płynących w Polsce w 2012 roku wynosiły 49 mld 650 mln m3. W tym dopływ wód spoza granic Polski wynosił 5 mld 994 mln m3, natomiast odpływ za granice Polski wynosił 43 mld 656 mln m3. Rok 2012 został w raporcie uznany za suchy, 2013 - za przeciętny. Dostępne do zagospodarowania zasoby wód podziemnych dla obszarów całego kraju wynoszą wg danych z 31 grudnia 2013 roku 13 mld 300 mln m3 na rok.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że większość wód powierzchniowych w latach 2010-2012 nie przekraczała norm jakości dla klasy I i II, stan bardzo dobry wykazywała też większość (ok. 77 proc.) wód podziemnych.

W 2012 r. pobór wód wyniósł ponad 10 mld 830 mln m3, z czego 84,4 proc. pochodziło z wód powierzchniowych, a 15,1 proc. - z wód podziemnych. Do celów przemysłowych wykorzystywano również wodę pochodzącą z odwadniania kopalni oraz obiektów budowlanych. Przeważa pobór wody na cele produkcyjne - to około 71 proc. całych wykorzystywanych zasobów, do sieci wodociągowej trafia 19 proc., a pozostałe 10 proc. na nawadnianie upraw rolnych i leśnych.

Największe zapotrzebowanie: sektor energetyczny

Niemal 97 proc. wody na cele przemysłowe pochodzi z ujęć wód powierzchniowych. Natomiast do sieci wodociągowej woda trafia w 70,4 proc. z ujęć podziemnych.

Największe zapotrzebowanie na wodę ma sektor energetyczny; wykorzystuje on ponad 90 proc. pobieranej wody.

W latach 2012-2013 nie nastąpił znaczący przyrost pojemności zbiorników retencyjnych. Nawadniany jest niewielki obszar gruntów rolnych.

Przybyło urządzeń hydrologicznych, wzrosła również długość odcinków rzek uregulowanych.

Długość śródlądowych szlaków żeglugowych wynosi w Polsce ogółem 3660 km rzek i kanałów. 3446 kilometrów ma znaczenie regionalne, 214 km - międzynarodowe.

Produkcja energii elektrycznej w hydroelektrowniach w 2012 r. wynosiła 2 tys. 36 GWh. Oznacza to, że potencjalne zasoby techniczne wykorzystano w 17 proc. Łączna liczba elektrowni wodnych w 2012 r. wynosiła 770, a 2013 r. - już 784.

Resort środowiska jest zobowiązany co dwa lata przedstawiać Sejmowi informację o stanie gospodarowania wodami. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Turku dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW (02 czerwca 2023)Porzucone odpady niebezpieczne to nie jedyna bolączka GIOŚ (17 maja 2023)Pomorskie: Ponad 3 mln zł pożyczki na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jabłowie (12 maja 2023)Rolnik i retencja. Duet, który może żyć w harmonii (10 maja 2023)EEA prezentuje unikatowy atlas. Można sprawdzić stan środowiska w okolicy (04 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony