Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2024 14 czerwca 2024

Szykuje się reforma systemów zarządzania transportem

Rozbudowa i upowszechnienie usług w ramach Inteligentnych Systemów Transportowych mają być efektem procedowanych właśnie zmian prawnych na poziomie unijnym. Jak ITS sprawdza się w samorządzie, w którym działa od lat? Przykład Lublina.

   Powrót       22 lutego 2022       Planowanie przestrzenne   

Jednym z elementów Zielonego Ładu w obszarze transportu jest aktualizacja przepisów dotyczących Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Mowa o projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/40/UE w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transport.

W ocenie skutków tej regulacji wskazano, ze wdrażanie ITS-ów jest powolne i fragmentaryczne, choć stanowi jedno z „kluczowych działań w ramach strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności oraz budowy Europy na miarę ery cyfrowej”. W praktyce, poprawa ma być widoczna w zakresie całej sieci transportowej i jej przystępności, a także w kwestii dostępności danych o infrastrukturze, ruchu oraz podróży. Projekt przewiduje trzy scenariusze, z których najambitniejszy obejmuje m.in. „dążenie do nakazania świadczenia podstawowych usług ITS” (spodziewane efekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe w ramce).

Korzyści i koszty reformy ITS

Zalecany przez autorów projektu unijnego wariant strategiczny nr 3 ma przynieść zmniejszenie liczby wypadków (korzyści szacowane na 29,5 mld EUR), oszczędności czasu (144,5 mld EUR), emisji CO2 (2,4 mld EUR), inne korzyści w zakresie emisji (0,3 mld EUR), oszczędności paliwa (2,4 mld EUR) oraz PKB (17,3 mld EUR) w latach 2021–2040 w porównaniu ze scenariuszem bazowym. Całkowite oczekiwane korzyści szacuje się na 179,1 mld EUR.

Dodano jednak, że „istnieją nieokreślone liczbowo koszty związane z:
- aktualizacją i usprawnieniem obowiązków sprawozdawczych, nakazem sprawozdawczości we wspólnym formacie i z wykorzystaniem kluczowych wskaźników skuteczności działania; oraz
- środkami mającymi na celu poprawę spójności dyrektywy w sprawie ITS z istniejącymi ramami i inicjatywami.
oraz, że „oczekuje się, że zmniejszą one koszty administracyjne ponoszone przez państwa członkowskie i odpowiednie zainteresowane strony”.
W styczniu zakończyły się polskie konsultacje dokumentu (nadal dostępnego na stronie Ministerstwa Infrastruktury(1)). Zmiany, jak wskazuje OSR, mają być podstawą do rozwoju wspólnego unijnego rynku transportowego.

Nagrywać można, wykorzystać dane – już nie

O zdanie w kwestii rozwoju ITS w polskich miastach zapytaliśmy samorządowca. - Sądzę, że to mały krok w dobrym kierunku, który bezwzględnie musi być jeszcze poddany transformacji. W chwili obecnej na obszarze całego kraju, należałoby jednocześnie zintensyfikować prace legislacyjno-organizacyjne w celu uzyskania możliwości swobodnego rozwoju rozwiązań typu ITS w Polsce – komentuje Artur Szymczyk, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. inwestycji i rozwoju. W jego opinii od sektora publicznego należy oczekiwać, w szczególności na szczeblu rządowym, działań na rzecz rozwoju i upowszechniania ITS w Polsce. Prace powinny objąć standaryzację rozwiązań ITS w sposób zapewniający kompatybilność techniczną poszczególnych podsystemów ITS oraz otwartość tych podsystemów.

Kolejną kwestią jest usuwanie barier, niejednokrotnie przepisy nie są adekwatne do wyzwań, przed którymi stoją samorządowcy. - Przykładem może być podsystem wykrywania tablic rejestracyjnych (ANPR). O ile posiadanie i wykorzystywanie kamer jest dozwolone, to samo gromadzenie danych np. nr tablicy rejestracyjnej, wizerunku kierowcy jest niedoprecyzowane przepisami i czasami negowane i podważane – wskazał. - Z posiadanej  technologii i infrastruktury miejskiej korzystają służby i organy państwowe, a zgromadzone dane niejednokrotnie są podstawowym i bezwzględnym materiałem w sprawie – dodał. Zmiany prawne powinny, jego zdaniem, umożliwić szersze wykorzystanie podsystemów ITS w egzekwowaniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Czy nowe regulacje przysłużą się samorządom? - Jestem w pełni przekonany, iż nowe ustawy w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych mogą przyczynić się do optymalizacji zarówno transportowej mobilności społeczeństwa, jak i jakości usług transportowych, co przekłada się m.in. na pozytywne skutki gospodarcze, zmniejszenie presji na środowisko oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – stwierdza Szymczyk i przybliża efekty działania ITS w Lublinie.

Jak ITS wygląda z perspektywy samorządowca?

- Lublin jako stolica województwa, za główny cel przyjął skuteczne, bezpieczne i kompleksowe zarządzanie transportem drogowym oraz sprawną obsługę podróżnych – wskazuje. - Pomimo posiadanej już nowoczesnej i zaawansowanej technologii połączonej w sieć wielokrotnie podrzędnie złożoną, miasto stale stawia na rozwój technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego i tym samym zmniejszenia emisji CO2 – podkreśla.

Lubliński ITS powstał w 2015 r. i początkowo obejmował ok. 28 km światłowodów i 67 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Dziś to już 100 km światłowodów i 115 sygnalizacji. A to nie koniec. Miasto planuje docelowo włączyć lub przebudować kolejnych 50 sygnalizacji świetlnych. Jak wskazuje Artur Szymczyk, nastąpi także modernizacja stosowanych systemów  ITS tj.

  • zarządzanie ruchem drogowym,
  • zarządzanie transportem publicznym,
  • zarządzanie transportem ładunków,
  • zarządzanie zdarzeniami drogowymi i służbami ratowniczymi,
  • zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i monitoring naruszania przepisów,
  • usługi informacyjne dla podróżnych,
  • technologie w pojazdach komunikacji zbiorowej,
  • rozbudowany model ruchu, oprogramowanie sterujące ruchem, kamery bezpieczeństwa, dynamiczne systemy nawigacji itd., wspomagające pracę systemów transportowych sterujących infrastrukturami transportowymi, zwiększając bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Takie wieloaspektowe działania procentują na różnych polach. - Z perspektywy lat, głównymi korzyściami wdrożonego systemu ITS połączone z działaniami własnymi Gminy Lublin w kooperacji z podległymi jednostkami oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo są przede wszystkim: zwiększenie przepustowości sieci ulic o średnio 24,5 proc., poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (zmniejszenie liczby wypadków o średnio 65 proc.) i zwiększenie wykrywalności wykroczeń i przestępstw. Widzimy też skrócenie czasów podróży i zmniejszenie zużycia energii (o blisko 50 proc.), poprawę jakości powietrza (redukcja emisji spalin o średnio 40 proc.), poprawę komfortu podróżowania i warunków ruchu kierowców, podróżujących transportem zbiorowym oraz pieszych. Osiągnęliśmy też redukcję kosztów zarządzania taborem drogowym oraz tych związanych z utrzymaniem i renowacją nawierzchni. ITS pozwolił też na rozwój szybkich tras komunikacji zbiorowej – wylicza Artur Szymczyk.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt zmian w dyrektywie wraz z Oceną Skutków Regulacji dostępny jest tutaj:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-dot-dyrektywy-parlamentu-europejskiego-i-rady-zmieniajacej-dyrektywe-201040ue-w-sprawie-ram-wdrazania-inteligentnych-systemow-transportowych-w-obszarze-transportu-drogowego-oraz-interfejsow-z-innymi-rodzajami-transportu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rada zatwierdza nowe rozporządzenia dla zrównoważonej łączności w Europie. TEN-T (14 czerwca 2024)106,6 g CO2/km. Średnia emisyjność samochodów spada dzięki elektrykom? (14 czerwca 2024)Krok bliżej do termomodernizacji i czystego transportu. Społeczny Plan Klimatyczny zapisany w ustawie (13 czerwca 2024)OZE bez barier. Jak przyspieszyć rozwój tego sektora w Polsce? (13 czerwca 2024)Nielegalne składowisko odpadów pod Goleniowem, grupa przestępcza rozbita. Zachodniopomorskie (12 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony