Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2021 28 września 2021

Reforma sektora żywności ekologicznej

   Powrót       15 stycznia 2015       Zrównoważony rozwój   

Sektor żywności ekologicznej rozwija się w Unii Europejskiej w sposób dynamiczny. W 2011 r. miał wartość 19,7 mld euro i wzrasta corocznie o około 9 %. Konieczna jest jednak reforma sektora, w tym zmiany prawa. W związku z tym Komisja Europejska przygotowała w 2014 r.:

- Plan działań na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej (COM(2014)179(1),

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (COM(2014)180.(2)

Obecnie trwają prace instytucji i komitetów unijnych nad przyjęciem planu i rozporządzenia.

Komitet Regionów, złożony z regionalnych i lokalnych liderów politycznych, zgadza się z koniecznością przyjęcia nowego planu wsparcia zrównoważonego i długotrwałego wzrostu gospodarczego w sektorze ekologicznym oraz zmianą rozporządzenia. Uważa jednak, że propozycje Komisji Europejskiej są nieskuteczne, a wręcz mogą przynieść skutki odwrotne od zamierzonych.

Generalnie Komitet Regionów uważa, że zmiany wymagają większej elastyczności i odpowiednich inwestycji. Elastyczność konieczna jest przy dostosowaniu przepisów unijnych do lokalnego klimatu i rynku. Komitet sprzeciwia się zwiększeniu rygoryzmu przepisów unijnych, np. poprzez zakazy. Takim kontrowersyjnym zakazem zaproponowanym przez Komisję jest m.in. zakaz równoległego stosowania dwóch metod produkcji na jednym obszarze - tradycyjnej i ekologicznej. Komitet wskazuje, że jedna czwarta unijnych gospodarstw stosuje obie metody produkcji rolniczej i wprowadzenie zakazu po prostu je zrujnuje.

Liderzy regionów uważają, że powodzenie reformy może zagwarantować jedynie specjalny budżet na wsparcie sektora, którego Komisja nie zaproponowała. Zalecają uruchomienie europejskiej platformy, wspierającej i oceniającej przyszłą realizację planu z udziałem podmiotów gospodarczych, społeczeństwa obywatelskiego, organów publicznych i środowisk naukowych.

Proponowana reforma jest bardzo istotna dla Polski, ponieważ rozwój rolnictwa ekologicznego charakteryzuje stała dynamika wzrostu liczby gospodarstw ekologicznych, powierzchni upraw i przetwórni.

Adam Erechemla: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0179&from=PL
2/ Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014PC0180&from=PL
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony