Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.03.2024 01 marca 2024

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi już niebawem

   Powrót       28 kwietnia 2016       Ryzyko środowiskowe   

Nie później niż 5 września 2016 r. zostanie uruchomiony system teleinformatyczny do prowadzenia rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - poinformowało Ministerstwo Środowiska.

Pojęcie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska dokonana w 2014 r. Wbrew nieco mylącej nazwie jest to zanieczyszczenie, które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności zakończonej przed upływem tej daty. Może to być również szkoda w środowisku (w rozumieniu Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.) spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Każdy będzie mógł zgłosić zanieczyszczenie

Rejestr takich zanieczyszczeń będzie prowadził Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Wykaz będzie uzupełniany danymi przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. Identyfikowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi będzie zadaniem starostów, którzy będą ponadto sporządzali ich wykazy i przekazywali je do dyrekcji regionalnych. Aktualizacja wykazów planowana jest co dwa lata. Zanieczyszczenia będą musieli zgłaszać dyrektorom regionalnym właściciele nieruchomości. Z drugiej strony każdy, kto stwierdzi potencjalne zanieczyszczenie, będzie mógł również zgłosić ten fakt, tyle że za pośrednictwem starosty.

Wspomniana nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadziła także termin remediacja rozumiany jako poddawanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości tzw. substancji powodujących ryzyko, poza tym ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się. Jak podkreśla Tomasz Białobrzeski z firmy Menard zajmującej się remediacją gruntów, do niedawna oczyszczanie wód gruntowych nie było zjawiskiem powszechnym, podczas gdy na dawnych terenach przemysłowych często występuje problem migracji zanieczyszczeń w wodach gruntowych. Wprowadzone w nowelizacji pojęcie remediacji, rozszerzone o wody gruntowe, jest zatem istotną nowością. Oczyszczanie gleby i wód gruntowych, aby było skuteczne, powinno bowiem przebiegać kompleksowo.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Eksport odpadów z Polski dwukrotnie przewyższa import. Dane GIOŚ za 2023 r. (15 lutego 2024)Przywrócić nawodnienie, odnowić bagna. Oczekiwania Centrum Ochrony Mokradeł (14 grudnia 2023)Wymogi przy transgranicznym przewozie odpadów. Analiza orzeczenia WSA (10 października 2023)Od 2 sierpnia wszyscy żyjemy na kredyt (02 sierpnia 2023)Po Fitfor55 nadchodzi nowy pakiet. KE uzupełnia kolejny filar Zielonego Ładu (06 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony