Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Rejestry szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń uruchomione

   Powrót       07 września 2016       Planowanie przestrzenne   

GDOŚ uruchomił rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska powinni teraz, w terminie sześciu miesięcy od uruchomienia systemu teleinformatycznego (czyli od 5 września) uzupełniać oba rejestry znajdujące się pod adresem rejestry.gdos.gov.pl. Do rejestru szkód wprowadzą oni dane nieujęte w dotychczas prowadzonym rejestrze, zamieszczą też dane w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Informacje powinny być aktualizowane przez te organy na bieżąco, na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Zgodnie z prawem (ustawa „szkodowa” oraz Prawo ochrony środowiska) wgląd do danych mają organy ochrony środowiska oraz organy inspekcji ochrony środowiska, ponadto wojewodowie, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast.

Żeby otrzymać dostęp do rejestrów, wymienione organy muszą uprzednio skierować do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedni wniosek. O udostępnienie danych mogą również wnioskować inne osoby fizyczne i prawne (jest to zgodne z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku).

Szczegółowy zakres gromadzonych w rejestrze informacji określają rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.: w sprawie rejestru szkód w środowisku oraz w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Ewa Szekalska i Kamil Szydłowski

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ruszają studia podyplomowe „Klimat i Energia” (27 września 2021)Ruszają konsultacje społeczne VI AKPOŚK (01 września 2021)Nowelizacja ustawy o lasach. Jakie zmiany są proponowane? (31 sierpnia 2021)Nowe wytyczne dot. zapewnienia odporności przyszłych projektów infrastrukturalnych na zmianę klimatu (02 sierpnia 2021)Trwają konsultacje projektu „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” w ramach OOŚ (19 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony