Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.09.2022 30 września 2022

Rejestry szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń uruchomione

   Powrót       07 września 2016       Planowanie przestrzenne   

GDOŚ uruchomił rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska powinni teraz, w terminie sześciu miesięcy od uruchomienia systemu teleinformatycznego (czyli od 5 września) uzupełniać oba rejestry znajdujące się pod adresem rejestry.gdos.gov.pl. Do rejestru szkód wprowadzą oni dane nieujęte w dotychczas prowadzonym rejestrze, zamieszczą też dane w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Informacje powinny być aktualizowane przez te organy na bieżąco, na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Zgodnie z prawem (ustawa „szkodowa” oraz Prawo ochrony środowiska) wgląd do danych mają organy ochrony środowiska oraz organy inspekcji ochrony środowiska, ponadto wojewodowie, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast.

Żeby otrzymać dostęp do rejestrów, wymienione organy muszą uprzednio skierować do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedni wniosek. O udostępnienie danych mogą również wnioskować inne osoby fizyczne i prawne (jest to zgodne z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku).

Szczegółowy zakres gromadzonych w rejestrze informacji określają rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.: w sprawie rejestru szkód w środowisku oraz w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Ewa Szekalska i Kamil Szydłowski

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową pt. Wyzwania w gospodarce wodnej w trakcie transformacji (22 września 2022)Ruszają konsultacje społeczne projektu zapobiegania zanieczyszczeniom wód azotanami (12 lipca 2022)Raport: Krajowe Plany Odbudowy nie takie znowu zielone (11 lipca 2022)Wiatraki wracają na ląd. Rząd przyjął nowy projekt ustawy odległościowej (06 lipca 2022)Ocena ekotoksyczności odpadów – jak się to robi? (24 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony