Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2021 18 czerwca 2021

Rejestry szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń uruchomione

   Powrót       07 września 2016       Planowanie przestrzenne   

GDOŚ uruchomił rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku oraz rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska powinni teraz, w terminie sześciu miesięcy od uruchomienia systemu teleinformatycznego (czyli od 5 września) uzupełniać oba rejestry znajdujące się pod adresem rejestry.gdos.gov.pl. Do rejestru szkód wprowadzą oni dane nieujęte w dotychczas prowadzonym rejestrze, zamieszczą też dane w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Informacje powinny być aktualizowane przez te organy na bieżąco, na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.

Zgodnie z prawem (ustawa „szkodowa” oraz Prawo ochrony środowiska) wgląd do danych mają organy ochrony środowiska oraz organy inspekcji ochrony środowiska, ponadto wojewodowie, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast.

Żeby otrzymać dostęp do rejestrów, wymienione organy muszą uprzednio skierować do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedni wniosek. O udostępnienie danych mogą również wnioskować inne osoby fizyczne i prawne (jest to zgodne z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku).

Szczegółowy zakres gromadzonych w rejestrze informacji określają rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.: w sprawie rejestru szkód w środowisku oraz w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Ewa Szekalska i Kamil Szydłowski

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Energetyka wiatrowa daje środowisku więcej korzyści niż wad (17 czerwca 2021)Kto się boi wiatraka? (16 czerwca 2021)Będzie kolejna nowela ustawy OOŚ, tym razem w zakresie koncesji na wydobycie węgla (11 maja 2021)Jak się ma uwolnienie inwestycji wiatrowych na lądzie do rekordowych cen energii elektrycznej w Polsce? (05 maja 2021)Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK zostało przyjęte (23 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony