Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Resort rolnictwa obawia się skutków dyrektywy NEC

   Powrót       21 kwietnia 2016       Zrównoważony rozwój   

Minister rolnictwa wystąpi z wnioskiem o przedyskutowanie na posiedzeniu rządu skutków wdrożenia unijnej dyrektywy w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (NEC) - poinformował resort.

Projekt dyrektywy NEC przewiduje zmniejszenie emisji m.in. amoniaku poprzez stosowanie niskoemisyjnych praktyk w chowie zwierząt. Kształt tej dyrektywy jest obecnie negocjowany pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Resortem wiodącym w tej sprawie jest Ministerstwo Środowiska, jednak resort rolnictwa chce, by przy wyrażaniu opinii na forum UE uwzględniane były także interesy polskiego rolnictwa.

- Efektem prowadzonych w okresie 2014-2015 prac w Radzie UE jest m.in. propozycja wyłączenia metanu (CH4) z projektu dyrektywy NEC, co oznacza, że w odniesieniu do tego gazu nie byłyby ustanawiane krajowe limity redukcji. Usunięcie zobowiązań odnośnie metanu było możliwe dzięki staraniom m.in. Polski, w tym resortu rolnictwa - napisano w komunikacie.

Ministerstwo Rolnictwa konsekwentnie sprzeciwia się proponowanym wysokościom pułapów redukcyjnych w odniesieniu do amoniaku. Minister Krzysztof Jurgiel, występując do polskiego rządu z wnioskiem o zajęcie się sprawą dyrektywy NEC, chce zwrócić uwagę na koszty dostosowań i utrudnień, z jakimi wiązałoby się wdrożenie praktyk zmniejszających wielkość emisji amoniaku w gospodarstwach rolnych oraz na negatywny wpływ takich działań na konkurencyjność polskiego rolnictwa.

Projekt dyrektywy NEC dotyczy realizacji długofalowej polityki UE w zakresie zanieczyszczeń powietrza (pyły, gazy) i odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów redukcji emisji szeregu zanieczyszczeń. Propozycja KE przewiduje m.in., że nasz kraj ma zredukować o 59 proc. emisję dwutlenku siarki (SO2) od 2020 r. w porównaniu z 2005 r., a od 2030 o 78 proc. Nowe regulacje wprowadzą również ograniczenia emisji pyłów (niemetanowych lotnych związków organicznych). Polska będzie również zmuszona do redukcji tlenków azotu, które emitowane są m.in. w sektorze transportowym.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)12,6 mld zł kosztów zewnętrznych dla środowiska. NIK o skutkach nadużywania „wuzetek” (21 maja 2024)Zmiany w programie „Czyste Powietrze” (16 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony