Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Rolnicy będą oceniać skuteczność dyrektywy azotanowej

   Powrót       06 kwietnia 2016       Woda   

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej chce zaangażować rolników do oceny realizacji dyrektywy azotanowej. W opracowaniu danych, które muszą być przedłożone w raporcie dla Komisji Europejskiej, pomoże ogólnopolska ankieta.

Projekt oceni, czy zalecenia dla obszarów szczególnego narażenia na zanieczyszczenie azotanami (OSN) wyznaczonych w poprzednich latach są odpowiednio realizowane. Zbada też jakość wsparcia dla rolników prowadzących działalność na tych obszarach. KZGW zlecił przeprowadzenie badań firmie MGGP.

Wykorzystując ankietę, firma zbiera informacje pozwalające scharakteryzować działalność rolniczą na OSN i ocenić stopień realizacji ustalonych dla tych obszarów Programów działań w okresie od maja 2012 r. do kwietnia 2016 r. Dane posłużą do przygotowania raportu oraz zostaną wykorzystane przy tworzeniu Programu działań dla kolejnego cyklu sprawozdawczego. Każdy prowadzący działalność rolniczą na OSN może zatem przekazać informacje na temat stosowanych w jego gospodarstwie zabiegów mających ograniczyć zanieczyszczenie wód związkami azotu, a także wskazać problemy związane z realizacją wymogów zawartych w programie działań dla OSN. KZGW zapowiada, że informacje te będą kluczowe dla zaplanowania wsparcia rolników przy realizacji stawianych im w kontekście dyrektywy wymogów.

Ankieta nie ma charakteru kontrolnego

Akcja skierowana jest zarówno do osób prowadzących gospodarstwa indywidualne, jak i przedsiębiorstw rolniczych. To, czy gospodarstwo znajduje się na OSN, można sprawdzić na mapie lub w wykazie zamieszczonym na stronie MGGP.

Ankiety można wypełniać elektronicznie (tutaj – zajmuje to ok. pół godziny) bądź osobiście. Spośród osób, które spotkają się z konsultantem i odpowiedzą na wszystkie pytania, zostaną wylosowane trzy, które otrzymają nagrodę. Od tygodnia organizowane są także spotkania w gminach, na których można uzyskać szczegółowe informacje i pomoc w wyrażeniu swojej opinii; harmonogram jest dostępny na stronie projektu.

Organizatorzy podkreślają, ze ankieta nie ma charakteru kontrolnego. Na podstawie informacji zostanie sporządzony raport dla Komisji Europejskiej. Następnie, dane otrzymane od państw członkowskich, KE wykorzysta przy publikacji sprawozdania zbiorczego, a to zostanie przekazane do Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Raportowanie umożliwia Komisji Europejskiej kontrolę i ocenę wypełniania obowiązków przez poszczególne państwa członkowskie.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dokumenty stwierdzające brak negatywnego wpływu inwestycji na stan wód. Informacje dla wnioskodawców (17 czerwca 2024)Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe magazynów energii elektrycznej (17 czerwca 2024)Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)Mandaty od inspektorów ochrony środowiska? Nowy GIOŚ szykuje zmiany (07 czerwca 2024)Monitoring dla wszystkich. Każdy może zadbać o jakość wód (23 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony