Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

Trwa nabór wniosków na modernizację gospodarstw. Premiowane eko inwestycje

   Powrót       08 kwietnia 2016       Zrównoważony rozwój   

Z końcem marca ruszył nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014-2020. Szczególną szansę na wsparcie mają operacje dotyczące produkcji ekologicznej, wpływające na poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych i wykorzystania energii, a także związane z instalacją OZE czy redukcją emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa.

Poziom dofinansowania to standardowo 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60 proc., ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa grupa rolników (co najmniej dwóch). Ogólnie nie wyniesie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych.

Pomoc jest przewidziana w szczególności dla operacji:
– dotyczących budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynów paszowych,
– wpływających na zwiększenie uczestnictwa w rynku lub zróżnicowanie produkcji rolnej lub dotyczących produkcji ekologicznej,
– wpływających na poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie, poprawę efektywności wykorzystania energii, zwiększenie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa.

Zakup sadzonek ekologicznych, OZE, inwestycje w nawodnienia

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Sporo punktów można będzie uzyskać za zakup sadzonek ekologicznych, za instalację paneli słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych (o mocy do 40 kW), a także za montaż pomp ciepła. Podkreśla się jednak, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii musi być uzasadnione ekonomicznie. Inwestycje w nawodnienia będą z kolei wspierane po zatwierdzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach oraz programu wodno-środowiskowego kraju.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 29 kwietnia br. W terminie 90 dni od zakończenia naboru zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. Tylko w ciągu pięciu dni naboru wnioski złożyło 453 rolników, którzy ubiegają się o wsparcie w wysokości 85,7 mln zł.

Wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przyjmują oddziały regionalne ARiMR (także biura powiatowe ARiMR).

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Susza w Europie – Lipiec 2022, raport Wspólnego Centrum Badawczego (05 sierpnia 2022)Jak podmioty notowane na polskiej giełdzie radzą sobie z raportowaniem w obszarze klimatu? (04 sierpnia 2022)Ochrona gleb filarem ochrony środowiska (01 sierpnia 2022)Naukowcy: potrzebne pilne działania, aby powstrzymać masowe wymieranie gatunków (20 lipca 2022)Modyfikacje Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 (19 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony