Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2022 25 czerwca 2022

Rotterdam światowym liderem w gospodarowaniu wodami

   Powrót       18 maja 2016       Woda   

Rotterdam stoi na czele rankingu miast o najbardziej zrównoważonej gospodarce wodnej, tuż przed Kopenhagą i Amsterdamem. Opublikowany w tym tygodniu raport Sustainable Cities Water Index dowodzi, że większość miast wymaga poważnych inwestycji, które podniosłyby ich odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe oraz nieprzewidziane niedobory zasobów wodnych.

Raport, opracowany wspólnie przez firmę Arcadis oraz Centre for Economics and Business Research (CEBR), ocenia efektywność gospodarki wodnej prowadzonej w największych światowych metropoliach. W dokumencie stworzono ranking oparty na wskaźnikach dotyczących trzech obszarów funkcjonowania miast. Wskaźniki te ujęto w następujące kategorie: odporność na katastrofy naturalne, efektywność zarządzania zasobami wodnymi oraz jakość wody.

Rotterdam jednym z najbogatszych w wodę miast na świecie

Rotterdam wypadł najlepiej ze wszystkich metropolii, jako miasto gospodarujące wodami w najbardziej zrównoważony sposób. Na tak dobrą pozycję złożyła się wysoka odporność na katastrofy naturalne i nieprzewidziane niedobory wody. Podkreślono rolę specjalnie powołanego w tym mieście urzędnika ds. odporności (Chief Resilience Officer), który odpowiada za wprowadzanie w życie miejskiej strategii adaptacji. Dzięki swojemu położeniu, ale również wielu inwestycjom w zlewni, Rotterdam ma jedne z najbogatszych zasobów wodnych na świecie. Mimo to holenderskie miasto nie ustaje w oszczędzaniu wody. Obecnie trwają intensywne prace związane z odzyskiem i ponownym wykorzystaniem wody ze ścieków przemysłowych na szeroką skalę. Jest to jedyna dziedzina, w której miasto nie znajduje się w czołówce. Dobrymi praktykami Rotterdam dzieli się w ramach programu dla miast położonych w deltach rzek (Connecting Delta Cities) prowadzonego w obrębie światowej organizacji C40 Cites. 

C40 Cities

Cities Climate Leadership Group (C40) to światowa organizacja zrzeszająca ponad 80 światowych metropolii zaangażowanych w zapobieganie zmianom klimatu. Miasta członkowskie dzielą się rozwiązaniami technicznymi i swoimi doświadczeniami, tak by podejmować efektywne działania. Z polskich miast do organizacji należy Warszawa.

W brytyjskich miastach brakuje wodomierzy

Na kolejnych miejscach znalazły się Kopenhaga, Amsterdam, Berlin i Bruksela. Miasta holenderskie prowadzą w kategorii odporności środowiskowej dzięki trwającemu od pokoleń zaangażowaniu w zarządzanie i planowanie w zakresie ochrony przed powodzią obszarów przybrzeżnych, a także dzięki wysokim rezerwom zasobów wodnych. Efektywność zarządzania zasobami wodnymi jest z kolei dużym wyzwaniem dla miast brytyjskich. Wszystkie trzy, które zostały ujęte w rankingu, znajdują się w tej kategorii za miastami z krajów rozwijających się z powodu niskiego poziomu ponownego użycia wody oraz przez powszechny brak wodomierzy.

Poza analizą, w dokumencie znalazły się również wskazówki dla decydentów dotyczące zarządzania zasobami wodnymi - aby miasta były bardziej zrównoważone zarówno pod względem ekonomicznym, środowiskowym, jak i społecznym. Autorzy zalecają, by w planowaniu miejskim uwzględniać inwestycje wodne, także mające na celu utrzymanie i konserwację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; podkreślają także wagę oszczędnego użytkowania wody, wykorzystania wody szarej oraz rozsądnego zagospodarowania wód opadowych.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Największe w Polsce wydarzenie odpowiedzialnego biznesu już 25 maja (18 maja 2022)Gliwice będą zarządzać wodami deszczowymi. To kolejne miasto decydujące się na tego typu rozwiązanie (18 lutego 2022)Katowice uruchamiają system monitoringu zużycia nośników energii w budynkach publicznych (29 listopada 2021)Optymalizacja procesów dotacyjnych szansą na efektywne wydawanie środków publicznych (07 czerwca 2021)Jak NIK ocenia działalność spółek komunalnych w województwie lubelskim? Wyniki kontroli (06 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony