Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2021 30 listopada 2021

Jak rozwiązania chmurowe w ochronie środowiska przyczyniają się do poprawy jakości życia?

Atmoterm SA. tworzy platformy otwartych danych oraz łączy biznes z samorządowcami. Wszystko w oparciu o rozwiązania chmurowe (ekostrateg.com) oraz wiedzę o ich przydatności i potencjale w ochronie środowiska. Kto może skorzystać?

   Powrót       23 sierpnia 2021       Management       Artykuł promocyjny   

Posiadanie dużych zbiorów danych w rozproszonych systemach jest niewystarczające, aby sprawnie zarządzać i kształtować strategię działania w ochronie środowiska.

Kluczem – integracja

Dopiero połączenie danych, stworzenie ekosystemu informacyjnego pozwala zauważyć ukryte wcześniej zależności, a wykorzystanie technologii cyfrowych znacznie przyspiesza i pogłębia możliwości ich analizy. - Takie sygnały płyną od osób zajmujących się ochroną środowiska zarówno w administracji, jak i biznesie, dlatego w Atmoterm stworzyliśmy platformę ekostrateg.com, nowoczesny, dostępny w chmurze, system środowiskowej informacji przestrzennej. To efekt naszych obserwacji oraz wiedzy i kompetencji w zakresie zarówno informatyki, jak i ochrony środowiska, które budujemy od 40 lat – Ryszard Pazdan, prezes Atmoterm SA.

System pozwala na zintegrowane podejście do zarządzania ochroną środowiska:

  • w administracji publicznej, dla osób, które chcą szybciej podejmować dobre decyzje strategiczne i administracyjne, w oparciu o zagregowane z wielu źródeł dane, oraz realizować politykę otwartego urzędu i budowania społeczeństwa informacyjnego,
  • w przedsiębiorstwach, dla osób, które chcą właściwie zarządzać oddziaływaniem swojej działalności gospodarczej na środowisko, by zapewnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zgodzie z aktualnymi przepisami prawa, optymalizując emisje zanieczyszczeń oraz koszty.

Do czego przydaje się platforma? Zarządzanie w oparciu o dane (cyfryzacja procesów OŚ), wsparcie procesów decyzyjnych i operacyjnych, partycypacja społeczna, a także katalizowanie innowacyjności i przedsiębiorczości dzięki udostępnianiu danych (otwarte dane) - to cztery główne obszary zastosowań platformy ekostrateg.com. Powiedzmy o nich więcej.

Dlaczego te obszary?

- Kluczem do zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, ale i urzędem jest informacja, która wypływa z analizy wielu zbiorów zintegrowanych danych. Dzięki zarządzaniu w oparciu o dane zdobywamy wiedzę o aktualnych problemach w przedsiębiorstwie lub mieście, a w konsekwencji – możemy mądrze kształtować strategie działania – Rafał Idziak, dyrektor ds. technik cyfrowych a Atmoterm SA.

Hierarchia poziomów decyzyjnych i wykonawczych jest nie raz bardzo złożona (wiedzą to pracownicy tak firm, jak i urzędów). To z kolei sprawia, że podejmowanie decyzji w różnych organizacjach - na każdym z poziomów – wymaga adekwatnego wglądu w rzeczywistą sytuację. – Celem powinno być obniżenie inercji całej struktury oraz ryzyka podejmowania chybionych, nieefektywnych działań. Brak odpowiednich, zautomatyzowanych systemów raportowania i przetwarzania danych niestety przynosi odwrotny efekt – mówi Rafał Idziak.

A co z partycypacją? Do rozwoju na wszelakich polach potrzebujemy informacji zwrotnej. Dotyczy to także samorządów. Ani sieci sensorów, ani sprytne rozwiązania wykorzystujące technologie AI (artificial intelligence), ML (machine learning) czy IoT (internet of things) nie umożliwią takiego wglądu w problemy i potrzeby mieszkańców, jak oni sami. Ekostrateg.com otwiera się na partycypację społeczną i dba o rozwijanie ekologicznej świadomości, udostępniając cyfrowe środki komunikacji i platformy informacyjne.

- Czwartym, ale nie mniej ważnym obszarem jest udostępnianie danych - silny europejski i światowy trend. Zbiory mogą zostać wykorzystane do inspirowania aktywności gospodarczej i aktywizowania społeczności – dodaje Rafał Idziak. - Udostępniając platformę otwartych danych zintegrowaną z ekostrateg.com, umożliwiamy wykorzystanie potężnego potencjału ukrytego w posiadanych zasobach. A to prosta ścieżka do wzrostu konkurencyjności, innowacyjności, partycypacji społecznej, transparentności i zaufania – konkluduje.

AtmotermArtykuł powstał we współpracy z firmą Atmoterm S.A.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konsultacje społeczne w sprawie kodeksu sieciowego dotyczącego cyberbezpieczeństwa do 10 grudnia (18 listopada 2021)Kongres ESG - Polska Moc Biznesu już w przyszłym tygodniu (29 października 2021)Jest nowy projekt zmian w mazowieckiej uchwale antysmogowej (12 października 2021)Bogatynia: Otwarto punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” (22 września 2021)Cyfryzacja sektora energetycznego - trwają konsultacje publiczne (19 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony