Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Ruszył proces konsultacji społecznych aPGW

Rozpoczął się proces konsultacji społecznych aktualizowanych projektów planów gospodarowania wodami (aPGW). To jedne z najważniejszych dokumentów w gospodarce wodnej kraju.

   Powrót       26 listopada 2014       Woda   

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące aPGW dla wszystkich 10 obszarów dorzeczy będą mogli zgłaszać wszyscy zainteresowani problematyką wodną w Polsce.

Konsultacje zapoczątkowała konferencja z udziałem 150 interesariuszy z całej Polski.

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podkreślił w swoim przemówieniu wagę takich strategicznych dokumentów wodnych, jak Plany gospodarowania wodami czy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Zwrócił się do obecnych z prośbą - nie tylko o zgłaszanie uwag do PGW, ale także o pomoc w uporządkowaniu struktury zadań i kompetencji administracji i instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną.

50 nowelizacji w ciągu 12 lat

Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz 145) obowiązuje od ponad 12 lat. W tym czasie zaszło w nim wiele zmian, m.in. wprowadzone zostały przepisy Unii Europejskiej. Skutkowało to ponad pięćdziesięcioma nowelizacjami, przez co stało się ono wewnętrznie niespójne i mało przejrzyste.

Dlatego też, mając na uwadze względy merytoryczne (nowa struktura organizacyjna) oraz formalne (wprowadzenie wewnętrznej spójności nowego Prawa wodnego), w Ministerstwie Środowiska przygotowano projekt zupełnie nowej, napisanej od początku do końca ustawy Prawo wodne. Jest to jednocześnie prawny kręgosłup reformy wodnej. Znajduje się w nim prawnie opisana nowa struktura organizacyjna administracji wodnej. Na podstawie tej ustawy powstanie także racjonalny, spójny i efektywny system finansowania pozwalający na bieżące utrzymywanie infrastruktury wodnej oraz projektowanie jej rozwoju.

Celem reformy jest wprowadzenie pełnej polityki zlewniowej mającej za zadanie efektywne i oszczędne gospodarowanie wodą niezbędną dla ludzi, gospodarki i przyrody oraz poprawę jej jakości. I dopiero wtedy dokumenty strategiczne będą mogły być w pełni wykorzystane i zrealizowane, to znaczy osiągniemy główny cel, jaki sobie stawiamy - poprawę stanu wód – dodał wiceminister.

10 obszarów dorzeczy

Narzędziem, które ma wspierać osiągnięcie tego celu, są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programy działań zmierzających do poprawy stanu wód. W Polsce plany gospodarowania wodami sporządzane są dla 10 obszarów dorzeczy, tj. Wisły i Odry oraz leżących w granicach Polski części międzynarodowych obszarów dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Ücker. Programy działań dla nich wszystkich zapisane są natomiast w jednym dokumencie, zwanym Programem wodno-środowiskowym kraju. Obejmuje on zarówno działania ograniczające odprowadzanie do wód zanieczyszczeń i poprawiające warunki dla życia biologicznego w wodach, jak i działania edukacyjne oraz organizacyjno-prawne. Plany po raz pierwszy zostały opracowane w roku 2009. Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej muszą być aktualizowane co sześć lat.

Podczas konsultacji, które trwać będą od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r., można zapoznać się z projektami opracowywanych dokumentów oraz wnieść do nich uwagi. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej APGW KZGW(1) oraz w siedzibach KZGW oraz poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Edukacja społeczna

Konsultacjom towarzyszy kampania informacyjna „Niezawodne plany” obejmująca m.in. regionalne seminaria, spotkania edukacyjne w szkołach, konkursy, spotkania grup eksperckich, Krajowe Forum Wodne oraz konferencje w miastach położonych na terenie poszczególnych dorzeczy.

To na pewno dokument nie tylko dla wąskiej grupy ekspertów i fachowców. Ma on bowiem kapitalne znaczenie dla wszystkich, chociażby z punktu widzenia realizacji późniejszych procesów inwestycyjnych. Gdy uświadomimy społeczeństwu, że od gospodarki wodnej zależy jakość ich życia i np. miejsca pracy, zrozumie ono, że ten obszar powinien być w centrum zainteresowania – powiedział Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Niezawodne plany
http://www.apgw.kzgw.gov.pl/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Stop Powodzi: Od 22 grudnia konsultacje planów zarządzania ryzykiem powodziowym (10 grudnia 2020)Stop powodzi. Lista celów i działań w projekcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (19 listopada 2020)Będzie aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym (27 marca 2020)Od dziś konsultacje społeczne w sprawie planów inwestycyjnych na Nysie Kłodzkiej i jej dopływach (05 listopada 2019)Można zgłaszać uwagi w sprawie skuteczności unijnych dyrektyw wodnych (06 marca 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony