Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Rynek mocy: kolejne rozporządzenie z podpisem ministra

   Powrót       13 sierpnia 2021       Energia   

12 sierpnia 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2026 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2023.

Rozporządzenie określa parametry regulujące wielkość mocy kupowanej na aukcjach rynku mocy, cenę maksymalną oraz wielkość mocy, jaką mogą oferować dostawcy. Jest wypełnieniem upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, zgodnie z którym minister właściwy ds. energii określa w drodze rozporządzenia parametry najbliższej aukcji głównej i najbliższych aukcji dodatkowych. Uwzględnia uwagi zgłoszone w toku uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Czytaj też Temat Miesiąca: rynek mocy

W celu stymulowania inwestycji oraz zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na moc ilość mocy, która ma zostać zapewniona  na aukcji głównej, została ustalona na poziomie 7 991 MW.

Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2026 została ustalona na poziomie 364 zł/kW. Współczynnik zwiększający cenę służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2026, wyniósł 1,1. Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na rok 2026 wyniosła zaś 186 zł/kW.

W zakresie aukcji dodatkowych zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2023 zostało ustalone w wielkościach: 1791 MW – dla I kwartału; 1160 MW – dla II kwartału; 1160 MW – dla III kwartału; 1973 MW – dla IV kwartału, cenę wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej ustalono na poziomie 364 zł/kW, współczynnik zwiększający cenę wyniósł 1, zaś cena maksymalna dla cenobiorcy wyniósł 190 zł/kW.

Dla obu aukcji maksymalna liczba rund wynosi 12.

Rozporządzenie zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji w celu jego publikacji.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)Zyska: możemy mieć w polskim miksie energetycznym przewagę OZE (16 listopada 2022)Magazyny drugiego sortu, czyli dlaczego nie magazynujemy ciepła? (26 października 2022)Rynek energii zagrożony? W Senacie trwają prace nad zaproponowanymi przez rząd przepisami (26 października 2022)Zamrożenie cen energii w Sejmie. Gwóźdź do trumny polskiego OZE? (19 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony