Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

Prezes URE zatwierdził zmiany w Regulaminie Rynku Mocy. Rozpoczyna się certyfikacja do aukcji na 2025 r.

   Powrót       09 września 2020       Energia   

4 września 2020 r. Prezes URE wydał decyzję zatwierdzającą zmiany w Regulaminie Rynku Mocy. Decyzja została wydana na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych, a zmiany wynikają z potrzeby dostosowania regulacji do wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. W szczególności dotyczą one spełnienia limitu emisyjności dla jednostek biorących udział w aukcjach mocy, począwszy od 1 lipca 2025 r. Limit ten wynosi 550 g dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych na kWh wytworzonej energii elektrycznej netto(1).

Proces zatwierdzania zmiany regulaminu poprzedziły konsultacje przeprowadzone przez PSE z uczestnikami rynku. Zgłoszone w toku konsultacji uwagi wraz z informacją o proponowanym sposobie ich uwzględnienia, zostały przedstawione Prezesowi URE.

Certyfikacji do aukcji głównej na 2025 r.

Proces certyfikacji do aukcji głównej na 2025 r. rozpoczął się 7 września 2020 r., a termin składania wniosków upływa 16 września 2020 r. Certyfikacja będzie prowadzona przez PSE w oparciu o zmiany Regulaminu rynku mocy zatwierdzone decyzją Prezesa URE z 4 września 2020 r.(2)

Rynek mocy

Rynek mocy jest rozwiązaniem regulacyjnym, które ma na celu zapobieganie sytuacji niedoboru energii elektrycznej w przyszłości poprzez stworzenie zachęt inwestycyjnych do budowy nowych i modernizowania już istniejących jednostek wytwórczych. Rozwiązania te mają również aktywizować zarządzanie zużyciem energii i uelastycznić popyt na energię elektryczną. Wprowadzenie rynku mocy zmieniło architekturę rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci. Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, jest dokonany właśnie w wyniku aukcji. Przyszły rok będzie pierwszym, kiedy w Polsce zacznie funkcjonować rynek mocy.

Czytaj: Kto będzie graczem na rynku mocy? Znane są wyniki aukcji dodatkowych

Źródło: URE

Przypisy

1/ art. 22 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14 czerwca 2019 r. str. 54)
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-05-06-2019-2019-943-3372.html
2/ Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie:
https://www.pse.pl/certyfikacja-do-aukcji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wyniki aukcji głównej rynku mocy na dostawy w 2026 r. (12 stycznia 2022)Prezes NFOŚiGW: w 2022 r. będziemy m.in. upowszechniać wodór poprzez programy dla samorządów (03 stycznia 2022)Aukcja mocowa na rok 2026 została zakończona w 1. rundzie (16 grudnia 2021)Branża PV rośnie w siłę. Stabilizacja mikroinstalacji, nowe perspektywy dla prosumentów biznesowych (29 listopada 2021)Dachówki solarne coraz popularniejsze. Trendy wyznacza m.in. Tesla (04 listopada 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony