Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.09.2021 27 września 2021

Jak rozwiązać problem tzw. powodzi miejskich? Działania w Rzeszowie

   Powrót       31 maja 2021       Ryzyko   

Rzeszów należy do miast, w których na skutek nawalnych opadów deszczu często pojawia się problem podtopień. – Stoi za tym powszechnie krytykowana „betonoza”, czyli nadmierne uszczelnianie, brukowanie i zabudowanie powierzchni zurbanizowanych, co jest obecnie problemem wielu miast – wyjaśnia Przemysław Daca, prezes Wód Polskich podczas konferencji prasowej, 28 maja w Rzeszowie, poświęconej inwestycjom na terenie miasta.

Na skutek nadmiernego uszczelniania powierzchni brukowania, asfaltowania i zabudowywania terenu, woda opadowa nie może wsiąkać w grunt i podczas intensywnych opadów deszczu najpierw gromadzi się, a potem gwałtownie odpływa do potoków i rzek, nie wsiąka w glebę. Zabetonowanie, asfaltowanie dużych powierzchni w miastach sprzyja zatem rozwojowi suszy oraz pojawianiu się podtopień.

Zabezpieczone 7 mln zł

Dlatego Wody Polskie kontynuują prace nad kompleksowym rozwiązaniem problemu podtopień, jakie pojawiają się w ostatnich latach w stolicy Podkarpacia. Już na początku czerwca ruszają dwa zadania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Rzeszowa. - W budżecie Wód Polskich zostało zabezpieczone 7 milionów złotych na wykonanie, jeszcze w roku bieżącym, pierwszej części praz związanych z zabezpieczeniem koryta Strugu w Rzeszowie – powiedział Przemysław Daca.

Aktualnie trwają również prace nad kompleksowym zabezpieczeniem przed podtopieniami rzeszowskich osiedli: Budziwój, Biała i Matysówka. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przygotował dokumentację przetargową na opracowanie koncepcji technicznej zabezpieczenia przed powodzią zlewni rzek Matysówka i Hermanówka. Koncepcja obejmująca zlewnie Matysówki i Hermanówki zostanie opracowana w ramach dużego zadania ujętego w aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni m.in. rzek Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj (…)”. Studium obejmie łącznie obszar 2 855 ha, pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże niezbędne do zrealizowania prace, w tym budowę obwałowań i murów oporowych oraz zbiorników wodnych. Wykonanie koncepcji planowane jest na koniec listopada 2021 roku i będzie ona stanowiła podstawę do sukcesywnego zlecania kolejnych dokumentacji projektowych dla poszczególnych cieków.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podkreśliła, jak istotne jest bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców stolicy Podkarpacia. Równocześnie podziękowała za realizowane przez PGW WP inwestycje oraz prace koncepcyjne, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo dla 6 tysięcy osób zamieszkujących południową część Rzeszowa.

Czytaj: Bokova: Zrównoważony rozwój to przede wszystkim rozwój ludzi

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wkrótce rusza nabór (22 września 2021)Inwestycje dla bezpieczeństwa powodziowego regionu Wisły Sandomierskiej (21 września 2021)Konsultacje społeczne zaktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym do 22 września (02 września 2021)Mapy powodzi miejskich, czyli o czym mówiono na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (23 lipca 2021)W wyniku powodzi w Europie ropa i olej napędowy mogły zanieczyścić zbiorniki wodne (20 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony