Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2022 03 grudnia 2022

Safety Gate: pojazdy silnikowe i zabawki na szczycie listy niebezpiecznych produktów

   Powrót       28 kwietnia 2022       Ryzyko środowiskowe   

Komisja Europejska opublikowała roczne sprawozdanie w sprawie systemu Safety Gate, unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych(1). Sprawozdanie to obejmuje ostrzeżenia zgłoszone w 2021 r. oraz związane z nimi działania podjęte przez organy krajowe. Po raz pierwszy w tym rocznym sprawozdaniu samochody znalazły się na szczycie listy zgłoszonych produktów, a na drugim miejscu plasują się zabawki. Ponadto w kontekście pandemii COVID-19 środki ochrony indywidualnej, takie jak maski, nadal stanowią znaczną część zgłoszonych produktów.

W związku ze zmianą wzorców konsumpcji i wzrostem znaczenia internetowych platform handlowych opracowywane są również nowe instrumenty, aby lepiej chronić konsumentów dokonujących zakupów przez internet i usuwać niebezpieczne produkty z rynku. Zgodnie z tymi celami Komisja uruchomiła 25 kwietnia br. nowe narzędzie nadzoru elektronicznego (zwane „robotem internetowym”), które pomoże organom krajowym w wykrywaniu ofert internetowych związanych z niebezpiecznymi produktami oznaczonymi w systemie Safety Gate.

Najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu

W 2021 r. organy państw uczestniczących w sieci bezpieczeństwa wymieniły za pośrednictwem systemu 2142 ostrzeżenia. Po raz pierwszy największą liczbę ostrzeżeń zgłoszono w kategorii „pojazdy silnikowe”, a kolejne miejsca zajęły „zabawki” oraz „urządzenia i sprzęt elektryczny”. Jeżeli chodzi o pojazdy silnikowe, podjęte działania dotyczyły głównie przypadków wycofania z rynku po wykryciu problemów technicznych, podczas gdy w przypadku zabawek skoncentrowano się na obecności niebezpiecznych chemikaliów, a także baterii guzikowych. Ponadto najczęściej zgłaszano problemy dotyczące elektrycznych urządzeń i sprzętu związane z narażeniem części czynnych i kwestiami przegrzania.

W związku z trwającą pandemią, działania w zakresie nadzoru obejmowały szereg produktów związanych z COVID-19. Wiele ostrzeżeń dotyczyło środków ochrony indywidualnej, a w szczególności masek. Pięcioma najczęściej zgłaszanymi zagrożeniami były uszkodzenia ciała, chemikalia, pożar, udławienie i porażenie prądem. W sumie za pośrednictwem systemu Safety Gate przekazano 4 965 zawiadomień uzupełniających, z których wynika, że państwa członkowskie ściśle monitorują ostrzeżenia i często podejmują działania następcze w formie dodatkowych środków wprowadzanych w ich własnych krajach.

Ze sprawozdania wynika, że w 2021 r. wzrosło wykorzystanie sieci systemu wczesnego ostrzegania w 30 państwach uczestniczących (UE-27 oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), dzięki czemu konsumenci byli chronieni przed produktami niebezpiecznymi.

Dalsze działania

Komisja uruchamia nowe narzędzie nadzoru elektronicznego zwane „robotem internetowym”. Narzędzie to będzie wspierać organy krajowe w wykrywaniu ofert internetowych związanych z niebezpiecznymi produktami oznaczonymi w systemie Safety Gate. Pozwoli ono zidentyfikować i automatycznie sporządzić wykaz wszystkich takich ofert, umożliwiając organom egzekwowania prawa ustalenie dostawcy i nakazanie skutecznego wycofania tych ofert. Działanie to pomoże ujednolić obecne zróżnicowane podejście i sprostać wyzwaniom związanym z monitorowaniem sprzedaży produktów niebezpiecznych przez internet.

W dniu 30 czerwca 2021 r. Komisja przedstawiła również wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zastępującego obecną dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Na szczeblu międzynarodowym, biorąc pod uwagę silne powiązania handlowe między UE a USA oraz podobieństwa między tymi dwoma rynkami, Komisja Europejska rozpoczyna nieformalny dialog na temat ochrony konsumentów z amerykańską Komisją ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich w celu dalszego zacieśnienia współpracy. Dialog ten obejmie rozwój handlu elektronicznego, rozwój nowych technologii, globalizację produkcji i sprzedaży detalicznej oraz szczególne potrzeby konsumentów podatnych na zagrożenia. Jest on kontynuacją pierwszego nieformalnego dialogu na temat ochrony konsumentów, który odbył się w marcu z udziałem komisarza Reyndersa i przewodniczącej Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych - Liny Kahn.

Źródło: KE

Przypisy

1/ Od 2003 r. system Safety Gate umożliwia państwom UE/EOG, Zjednoczonemu Królestwu (Irlandii Północnej) i Komisji Europejskiej szybką wymianę informacji na temat niebezpiecznych produktów nieżywnościowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań następczych i wycofanie produktów z rynku.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nielegalne odpady w rękach policji i GIOŚ (14 listopada 2022)Policja zatrzymała dwóch członków mafii odpadowej (08 listopada 2022)Powołano międzyresortowy zespół ds. niebezpiecznych substancji na dnie Bałtyku (07 listopada 2022)Areszt dla trojga podejrzanych o obrót toksycznymi odpadami (04 października 2022)W woj. lubelskim zutylizowano ponad 247 tys. ton azbestu; do usunięcia ponad milion ton (26 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony