Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Do Sejmu wpłynął projekt noweli o OZE ws. m.in. klastrów energii

   Powrót       08 maja 2023       Energia   

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii, który ma m.in. ułatwić tworzenie klastrów energii, dostosować prawo do regulacji unijnych, zwiększyć wolumen aukcyjny dla offshore.

Czytaj: Rada Ministrów przyjęła długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o OZE

Usprawnienia w tworzeniu klastrów energii

Projekt przewiduje usprawnienia w tworzeniu klastrów energii, czyli porozumień działających lokalnie podmiotów, które organizują się, aby dla dobra członków swej społeczności wytwarzać, dystrybuować i magazynować energię elektryczną na własne potrzeby. Rząd ocenia, że dzięki nowym przepisom do 2029 r. powstanie ok. 300 nowych klastrów. Obecnie działa ich ok. 60.

Zachęty dla biometanu

Według rządu nowe przepisy zachęcą inwestorów do podejmowania decyzji związanych z budową instalacji do wytwarzania biometanu. Dotyczy to także rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu. Wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rolniczego będą mogli prowadzić w tym zakresie działalność gospodarczą i korzystać z systemu wsparcia określonego w ustawie.

Nowe przepisy precyzują regulacje dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów, a także ciepła odpadowego. Mają też wprowadzić możliwość wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z OZE, w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła.

Aukcje offshore i peer-to-peer

W projekcie przewiduje się też zwiększenie wolumenów aukcyjnych dla morskich farm wiatrowych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031.

Projekt przewiduje też wdrożenie partnerskiego handlu (peer-to-peer) energią odnawialną, co oznacza jej sprzedaż pomiędzy uczestnikami rynku na podstawie umowy zawierającej z góry określone warunki dotyczące zautomatyzowanego wykonania transakcji i płatności za nią, bezpośrednio między uczestnikami rynku albo pośrednio, poprzez certyfikowanego uczestnika rynku będącego stroną trzecią.

Spółdzielnie energetyczne na terenach wiejskich

Celem projektowanych zmian jest też poprawa warunków tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach wiejskich, oraz dostosowanie regulacji dotyczących prosumentów do potrzeb wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w taki sposób, aby korzyści z wytwarzanej energii mogły być wykorzystane na wspólne potrzeby mieszkańców budynków wielolokalowych.

Projekt zakłada też umożliwienie wytwórcom OZE w instalacjach o mocy poniżej 500 kW wyboru sprzedaży energii do sprzedawcy zobowiązanego lub do dowolnego podmiotu w ramach systemu aukcyjnego.

Czytaj: Redukcje mocy OZE mogą być częstsze, potrzebne są nowe narzędzia

Żródło: 

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dariusz Marzec nowym prezesem PTEZ (13 czerwca 2024)Coraz więcej zielonych mocy w PGE (12 czerwca 2024)PPA otwierają się na offshore i samorządy (10 czerwca 2024)Transformacja energetyczna wymaga połączenia sił i przemyślanych działań (07 czerwca 2024)Uciec przed chińskim smokiem (04 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony