Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Sektor lotniczy gotowy redukować emisje

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła międzynarodowe porozumienie sektora lotniczego w sprawie emisji gazów cieplarnianych. Cel jest jasny: zatrzymać w przyszłości wzrost emisji generowanych przez lotnictwo na poziomie z roku 2020.

   Powrót       12 października 2016       Ryzyko środowiskowe   

Lotnictwo międzynarodowe odpowiada obecnie za około 1,3 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. W związku z rosnącą liczbą pasażerów prognozuje się jednak, że do roku 2050 emisje w tym sektorze mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. Dlatego zawarte podczas 39. Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Montrealu porozumienie należy postrzegać jako kluczowe dla realizacji globalnych celów klimatycznych. Przyjęty przez branżę Schemat równoważenia i redukcji związków węgla międzynarodowego lotnictwa (CORSIA) to zbiór opartych na mechanizmach rynkowych środków, jakie państwa zgodziły się podjąć w celu zredukowania światowych emisji gazów cieplarnianych.

Najpierw dobrowolnie, później obowiązkowo

Zatwierdzone w niedzielę porozumienie przewiduje, że po 2020 roku linie lotnicze będą musiały kupować na giełdzie jednostki emisyjne, które będą generowane przez projekty mające na celu redukcję CO2 w innych działach gospodarki. Cel jest jasny: utrzymać w przyszłości emisje z lotnictwa na poziomie z roku 2020.

Dobrowolny udział w pierwszym etapie (zaplanowanym na lata 2021-2026) potwierdziło już 65 krajów generujących łącznie 80 proc. ruchu lotniczego. Deklaracje uczestnictwa w fazie pilotażowej złożyły m.in. wszystkie kraje UE, USA, Chiny, Kanada oraz Japonia.

Co warto podkreślić, system dotyczy wyłącznie lotów międzynarodowych oferowanych przez linie lotnicze krajów należących do ICAO. Emisje z lotów krajowych nie zostały więc objęte systemem. Kolejna faza, którą zaplanowano na lata 2027-2035, będzie już obowiązkowa. Porozumienie przewiduje także przeprowadzanie co trzy lata audytów, które mają umożliwić stopniowe poprawianie systemu tak, by rzeczywiście spełnił swój ostateczny cel.

Przykład konsensusu i wzajemnych ustępstw

Unia Europejska od początku naciskała na zawarcie umowy, wychodząc z założenia, że wszystkie sektory gospodarki, w tym także lotnictwo, powinny przyczyniać się do redukcji emisji. - To porozumienie bez precedensu, które otwiera nowy rozdział w międzynarodowym lotnictwie. Po raz pierwszy w historii społeczność międzynarodowa zgodziła się na wiążący cel, by zredukować emisje gazów cieplarnianych w konkretnym sektorze gospodarki - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc.

Konsensus z Kanady daje nadzieje na stopniowe „rozciąganie” zasad unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na loty odbywające się także pomiędzy krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. W celu neutralizacji skutków nowych przepisów przyjęto także szereg wyjątków dla grupy krajów najmniej rozwiniętych, krajów wyspiarskich, krajów bez dostępu do akwenów oraz dla tych, w których transport lotniczy jest jeszcze mało rozwinięty.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Samoloty elektryczne i wodorowe w niedalekiej przyszłości. Jak dekarbonizuje się lotnictwo? (05 grudnia 2023)Papież, Globalna Karta Dekarbonizacji i miliard dolarów na redukcję emisji metanu – COP28 (05 grudnia 2023)Wzmocnić efektywność energetyczną dla celów klimatycznych. Nowy raport IEA (04 grudnia 2023)Pokonać zabójcze trio, uratować morza. Co mówi Europejska Agencja Środowiska? (04 grudnia 2023)4,4 mln zł na inwestycje bateryjne dla przedsiębiorstwa komunalnego w Krośnie (04 grudnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony