Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.05.2023 28 maja 2023

Selektywną zbiórkę trzeba poszerzyć o odpady kuchenne

Bez selektywnej zbiórki bioodpadów w Polsce unijny obowiązek recyklingu 50 proc. masy odpadów komunalnych już w 2020 roku nie będzie możliwy do spełnienia. Selektywna zbiórka będzie musiała zostać poszerzona zwłaszcza o odpady kuchenne.

   Powrót       05 listopada 2015       Odpady   

Unia Europejska chce zobligować państwa członkowskie, by do 2025 r. zapewniły selektywną zbiórkę bioodpadów. Jest to kierunek jak najbardziej zgodny z dążeniem Europy do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Zdaniem Hanny Marlière, doradcy środowiskowego z firmy Envi-Pro, wprowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów może doprowadzić do bardzo istotnego zmniejszenia strumienia odpadów zmieszanych. Udział odpadów organicznych w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych waha się bowiem od 34 proc. w dużych miastach do 41 proc. w małych miastach(1). - Z kolei strumienie odpadów poddawanych recyklingowi mają szanse zwiększyć się dlatego, że materiał będzie po prostu czystszy - mówiła Hanna Marlière podczas seminarium Make resources count zorganizowanego w ramach kongresu Envicon w Poznaniu.

Selektywna zbiórka bioodpadów pozwoli osiągnąć cele UE

Selektywna zbiórka bioodpadów i ich recykling organiczny to metody postępowania z odpadami niezbędne do osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej (50 proc. recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych już w 2020 r. i składowanie nie więcej niż 5 proc. całkowitej masy odpadów komunalnych do 2030 r.). Dla przykładu, w 20-tysięcznym hiszpańskim mieście Hernani odpady organiczne zbierane są trzy razy w tygodniu, opakowania z tworzyw i metalu dwa razy, papier i tektura raz, a raz na dwa tygodnie śmieciarka przyjeżdża po odpady resztkowe. To zresztą sami mieszkańcy zdecydowali o częstotliwości i porach zbiórki różnych rodzajów odpadów. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów poziom recyklingu w tej miejscowości zwiększył się z 28 proc. do 82 proc. w ciągu zaledwie kilku miesięcy i utrzymywał na podobnym poziomie przez kolejnych kilka lat.

W Polsce zbiera się głównie bioodpady roślinne

W Polsce zbiórka odpadów biodegradowalnych obejmuje na razie głównie odpady roślinne (wg raportu Tomasza Stysia, eksperta Instytutu Sobieskiego, w Polsce zbiera je średnio 53 proc. gmin). W 2013 r. zebrano selektywnie tylko 7 proc. odpadów. Tymczasem z prezentacji Emilii den Boer(2) z Zakładu technologii odpadów i remediacji gruntów Politechniki Wrocławskiej wynika, że wprowadzenie zbiórki bioodpadów kuchennych może zwiększyć ilość pozyskiwanych odpadów organicznych do około 60-100 kg na mieszkańca rocznie.

Zbyt mało instalacji do przetwarzania bioodpadów

Selektywnie zbierane bioodpady mogą być zagospodarowywane w zamkniętych kompostowniach bądź w instalacjach fermentacji bioodpadów (mono-frakcja lub wspólnie z innymi rodzajami bioodpadów). Poza tym proces ten może się odbywać w wydzielonych boksach/komorach w instalacjach MBP.

Na razie przeszkodą dla rozwijania selektywnej zbiórki bioodpadów w Polsce jest mała liczba instalacji biologicznego przetwarzania czystych bioodpadów. W 2013 r. funkcjonowało zaledwie 47 RIPOKów na odpady zielone (dane z w.w. prezentacji). Zdaniem specjalistów konieczna jest więc rozbudowa infrastruktury przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów oraz odpowiednie dostosowanie istniejących instalacji MBP.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Dane z Krajowego planu gospodarki odpadami 20142/ Dane zaprezentowano podczas 47. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zorganizowanego pod koniec września br. w Karpaczu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ulgi w opłatach za odpady dla rodzin wielodzietnych. RPO sygnalizuje niespójność w przepisach (24 maja 2023)Akcja „Nielegalne Odpady". GIOŚ zatrzymał nielegalny transport odpadów (22 maja 2023)RIO: gmina nie może zaoszczędzić pieniędzy z opłaty śmieciowej (18 maja 2023)Udostępniono listę 39 spalarni odpadów. Kto i gdzie je zbuduje? (17 maja 2023)Naliczanie i egzekwowanie opłat za odpady na Mazowszu do poprawki. Wyniki kontroli NIK (11 maja 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony