Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kierownik zakładu Eneris Surowce S.A.
FLEXIDRY: odpakowywacz bioodpadów firmy Green CREATIVE

Selektywną zbiórkę trzeba poszerzyć o odpady kuchenne

a+a-    Powrót       05 listopada 2015       Odpady   

Bez selektywnej zbiórki bioodpadów w Polsce unijny obowiązek recyklingu 50 proc. masy odpadów komunalnych już w 2020 roku nie będzie możliwy do spełnienia. Selektywna zbiórka będzie musiała zostać poszerzona zwłaszcza o odpady kuchenne.

Unia Europejska chce zobligować państwa członkowskie, by do 2025 r. zapewniły selektywną zbiórkę bioodpadów. Jest to kierunek jak najbardziej zgodny z dążeniem Europy do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Zdaniem Hanny Marlière, doradcy środowiskowego z firmy Envi-Pro, wprowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów może doprowadzić do bardzo istotnego zmniejszenia strumienia odpadów zmieszanych. Udział odpadów organicznych w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych waha się bowiem od 34 proc. w dużych miastach do 41 proc. w małych miastach(1). - Z kolei strumienie odpadów poddawanych recyklingowi mają szanse zwiększyć się dlatego, że materiał będzie po prostu czystszy - mówiła Hanna Marlière podczas seminarium Make resources count zorganizowanego w ramach kongresu Envicon w Poznaniu.

Selektywna zbiórka bioodpadów pozwoli osiągnąć cele UE

Selektywna zbiórka bioodpadów i ich recykling organiczny to metody postępowania z odpadami niezbędne do osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej (50 proc. recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych już w 2020 r. i składowanie nie więcej niż 5 proc. całkowitej masy odpadów komunalnych do 2030 r.). Dla przykładu, w 20-tysięcznym hiszpańskim mieście Hernani odpady organiczne zbierane są trzy razy w tygodniu, opakowania z tworzyw i metalu dwa razy, papier i tektura raz, a raz na dwa tygodnie śmieciarka przyjeżdża po odpady resztkowe. To zresztą sami mieszkańcy zdecydowali o częstotliwości i porach zbiórki różnych rodzajów odpadów. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów poziom recyklingu w tej miejscowości zwiększył się z 28 proc. do 82 proc. w ciągu zaledwie kilku miesięcy i utrzymywał na podobnym poziomie przez kolejnych kilka lat.

W Polsce zbiera się głównie bioodpady roślinne

W Polsce zbiórka odpadów biodegradowalnych obejmuje na razie głównie odpady roślinne (wg raportu Tomasza Stysia, eksperta Instytutu Sobieskiego, w Polsce zbiera je średnio 53 proc. gmin). W 2013 r. zebrano selektywnie tylko 7 proc. odpadów. Tymczasem z prezentacji Emilii den Boer(2) z Zakładu technologii odpadów i remediacji gruntów Politechniki Wrocławskiej wynika, że wprowadzenie zbiórki bioodpadów kuchennych może zwiększyć ilość pozyskiwanych odpadów organicznych do około 60-100 kg na mieszkańca rocznie.

Zbyt mało instalacji do przetwarzania bioodpadów

Selektywnie zbierane bioodpady mogą być zagospodarowywane w zamkniętych kompostowniach bądź w instalacjach fermentacji bioodpadów (mono-frakcja lub wspólnie z innymi rodzajami bioodpadów). Poza tym proces ten może się odbywać w wydzielonych boksach/komorach w instalacjach MBP.

Na razie przeszkodą dla rozwijania selektywnej zbiórki bioodpadów w Polsce jest mała liczba instalacji biologicznego przetwarzania czystych bioodpadów. W 2013 r. funkcjonowało zaledwie 47 RIPOKów na odpady zielone (dane z w.w. prezentacji). Zdaniem specjalistów konieczna jest więc rozbudowa infrastruktury przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów oraz odpowiednie dostosowanie istniejących instalacji MBP.

Ewa Szekalska: Dziennikarz, redaktor

Przypisy

1/ Dane z Krajowego planu gospodarki odpadami 20142/ Dane zaprezentowano podczas 47. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zorganizowanego pod koniec września br. w Karpaczu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy nowa dyrektywa OZE uwolni rynek odpadowy? (14 czerwca 2017)Wielkopolska ma plan na odpady (07 czerwca 2017)Pierwszy taki konkurs na Podlasiu (07 czerwca 2017)Selektywna zbiórka pod nadzorem Wielkiego Brata (01 czerwca 2017)Jak miasta zachęcają do selektywnej zbiórki odpadów (30 maja 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony