Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Składając wniosek, nie popełniaj błędów

   Powrót       19 maja 2015       Zrównoważony rozwój   

Jednym z celów dwóch organizowanych przez NFOŚiGW Dni Otwartych było udzielenie naszym potencjalnym beneficjentom praktycznych porad i wskazówek przy przygotowaniu projektów, które mogą skorzystać z różnych form wsparcia finansowego w ramach szerokiej oferty programowej Narodowego Funduszu.

Dni Otwarte, które będziemy kontynuować, służą również do bezpośredniej współpracy z potencjalnymi beneficjentami, którym możemy udzielić pomocy w przygotowaniu bezbłędnych i jakościowo dobrych wniosków. Zdarza się bowiem, że wnioskodawcy popełniają dość proste błędy w aplikowaniu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu.

Aby poprawić jakość składanych do NFOŚiGW wniosków, publikujemy poniżej listę najczęściej popełnianych błędów zidentyfikowanych już na etapie oceny formalnej wniosków.

Najczęściej popełniane BŁĘDY FORMALNE przez wnioskodawców

1. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest niezgodny z zakresem konkursu.
2. Wnioskodawca nie mieści się w katalogu Beneficjentów.
3. Wniosek jest złożony bez zastosowania GWD i na innym niż na obowiązującym formularzu wniosku - Brak wersji elektronicznej wniosku w GWD, tylko wersja papierowa w momencie, gdy wymagane są obie formy.
4. Wniosek w wersji papierowej jest z nadrukiem „Wydruk roboczy”.
5. Dokument jest podpisany przez osobę nieupoważnioną:

  • brak dokumentu potwierdzającego osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
  • złożono podpis w ePUAP przez osobę bez upoważnienia do reprezentowania Jednostki

6. Brak załączników wymaganych w ogłoszeniu o naborze np.:

  • zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie
  • planu finansowania projektu ze wskazaniem kosztów finansowanych z pożyczki NFOŚiGW
  • planu wystąpień o środki płatności

7. Błędy w załącznikach:

  • brak prawomocnych dokumentów np.: pozwolenia na budowę
  • załączniki dotyczą innych podmiotów, niż wnioskodawca

8. Uchybienia w podpisach:

  • brak podpisu – jest tylko pieczątka
  • brak daty przy podpisie
  • brak pieczątki imiennej kierownika jednostki – tylko parafa

9. Forma i intensywność dofinansowania jest niezgodna z konkursem np.: wnioskodawca wnioskuje o 100% dofinansowania w formie dotacji, a może się starać jedynie o pożyczkę do 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

(Źródło: NFOŚiGW)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak wygląda handel zielonym wodorem? (27 maja 2024)Pierwsza umowa o dofinansowanie w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu podpisana (20 maja 2024)257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)Trzy umowy o dofinansowanie na projekty rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej (16 maja 2024)Zmiany w programie „Czyste Powietrze” (16 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony