Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.09.2022 29 września 2022

Ponad 107 mln zł na projekty dot. badań i rozwoju dla firm ze Śląska

   Powrót       03 lipca 2019       Zrównoważony rozwój   

Ponad 107 mln zł czeka na firmy z woj. śląskiego prowadzące projekty badawczo-rozwojowe i rozwijające zaplecze badawcze. Będzie to już siódmy konkurs dotacji do takich przedsięwzięć; w efekcie udało się dofinansować 137 przedsięwzięć.

Konkursy dotyczące m.in. badań i rozwoju w przedsiębiorstwach prowadzi Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. To samorządowa organizacja, która jako tzw. instytucja pośrednicząca, koordynuje wdrażanie tej części Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20.

Od pomysłu do przemysłu

Jak poinformowała w poniedziałek Paulina Cius z Centrum, będzie to już kolejny nabór, któremu nadano hasło „Od pomysłu do przemysłu” - można bowiem uzyskać w nim m.in. wsparcie na wdrożenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Konkursy Centrum dotyczące badań, rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach wspierają finansowo dwa typy projektów. Pierwszy to tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. W drugim dofinansowane są bezpośrednio prace B+R. - To oznacza, że pieniądze otrzymają firmy, które utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę do prowadzenia przez nie prac badawczo-rozwojowych - wyjaśniła przedstawicielka ŚCP.

- Drugi typ projektu daje szersze możliwości – przedsiębiorcy mogą sfinansować badania przemysłowe i prace eksperymentalno-rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno-rozwojowe; dodatkowo będzie można także uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy – koszty kwalifikowalne, prowadzące do wdrożenia prac B+R - zaznaczyła Cius.

Dofinansowanie części wdrożeniowej oznacza w praktyce np. możliwość zakupu nowej linii technologicznej czy oprogramowania dla skomercjalizowania prototypu, który powstał w wyniku przeprowadzonych badań. Przedsiębiorca może zakupić środki trwałe i wartości niematerialno-prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek efektów prac B+R.

Po raz kolejny można realizować projekt w partnerstwie w formie konsorcjum z jednostką naukową, do czego – jak wynika z obserwacji Centrum - przekonuje się coraz więcej przedsiębiorców.

Badania zgodne z inteligentnymi specjalizacjami regionu

Mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa ubiegające się o fundusze muszą prowadzić działalność na terenie woj. śląskiego, a zakupiona w projekcie infrastruktura powinna służyć prowadzeniu badań, zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Obecnie jest ich pięć: medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne, zielona gospodarka i przemysły wschodzące.

Wartość dofinansowania w konkursie to 25-80 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac. Możliwa jest dodatkowa premia 15 proc. (jednak nie więcej niż do 80 proc. kosztów), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz czy bezpłatnego lub otwartego oprogramowania.  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w obu typach projektów wynosi 20 mln zł, co powinno umożliwiać wsparcie przedsięwzięć wymagających większych nakładów finansowych.

Nabór do tego konkursu odbędzie się w terminie 31 lipca – 30 września. Rozstrzygnięcie planowane jest na grudzień br. (w pierwszej rundzie) i luty 2020 r. (w drugiej rundzie). Obecnie na rozstrzygnięcie czeka poprzedni nabór zakończony 1 marca br. Zgłoszono w nim łącznie dziesięć przedsięwzięć; etap oceny formalnej przeszło sześć. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przedsiębiorstwa wod-kan w grupie podmiotów wrażliwych? Jest wniosek w tej sprawie (28 września 2022) Granty dla młodych innowatorów sektora OZE w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy (26 września 2022)Firmom brakuje jasnych zasad dotyczących ESG (23 września 2022)Czternaście mln zł na odbudowę ekosystemu Odry (23 września 2022)Modernizacja budynków w Polsce to ogromne wyzwanie, ale także wielka szansa… (21 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony