Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Interaktywne narzędzie SmartRadar do monitorowania inteligentnych specjalizacji już dostępne

   Powrót       16 lipca 2020       Management   

Ministerstwo Rozwoju udostępnia aplikację SmartRadar - narzędzie informatyczne służące do gromadzenia, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Zadaniem SmartRadaru jest wsparcie procesu monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz koordynacji działań podejmowanych w tym zakresie na poziomie krajowym i regionalnym. Wskaźniki dostępne w SmartRadarze mają również służyć upowszechnianiu informacji na temat innowacyjności gospodarki, innowacyjności poszczególnych branż i obszarów określonych jako specjalizacje w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Czytaj: 10 mld euro do wzięcia w ramach Funduszu Innowacyjnego. Ruszył nabór wniosków

Wskaźniki dostępne w SmartRadarze pogrupowane zostały w 5 obszarów tematycznych:

 1. potencjał innowacyjny i technologiczny,
 2. działalność innowacyjna przedsiębiorstw,
 3. rozwój społeczno – gospodarczy,
 4. pozycja międzynarodowa,
 5. instrumenty wsparcia ze środków publicznych.

Do każdego obszaru tematycznego przyporządkowana została grupa wskaźników. Dane statystyczne dostępne w SmartRadarze pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, OECD, Banku Światowego i Eurostatu. W narzędziu można również znaleźć informacje na temat projektów innowacyjnych realizowanych w poszczególnych specjalizacjach w ramach programów finansowanych ze środków UE (Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Horyzont 2020).

Obecnie w narzędziu są dostępne dane w następującym zakresie:

GUS

 • działalność B + R, działalność innowacyjna,
 • dane makroekonomiczne,
 • handel zagraniczny, energia,
 • zdrowie,

OECD

 • ochrona środowiska,
 • działalność B + R,
 • zdrowie,
 • działalność wynalazcza,

EUROSTAT

 • dane makroekonomiczne,
 • ochrona środowiska,
 • nauka,
 • działalność innowacyjna,

Bank Światowy

 • wskaźniki dotyczące energii,

Regionalne Programy Operacyjne

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań dla poszczególnych kwartałów

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program HORYZONT 2020

 • dane z systemu SL2014 dotyczące projektów wpisujących się w krajowe inteligentne specjalizacje w różnych przekrojach,
 • informacje o projektach PO IR oraz HORYZONT2020.

Narzędzie będzie rozwijane – w miarę pozyskiwania danych będą udostępniane kolejne wskaźniki, m. in:

 • dane o wnioskach i umowach o dofinansowanie w Regionalnych Programach Operacyjnych według regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz działań w ujęciu kwartalnym narastającym,
 • dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny (głównie w zakresie działalności B + R oraz innowacyjności) w podziale na krajowe inteligentne specjalizacje (po opracowaniu tablic przyporządkowujących kody PKD do poszczególnych krajowych inteligentnych specjalizacji),
 • wskaźniki dotyczące innych programów operacyjnych (np. odpowiedników programów: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia w nowej perspektywie finansowej UE).

Bezpośredni link - SmartRadar

Źródło: MR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sektorowa rama kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (26 lipca 2021)1,2 mld zł na zeroemisyjne autobusy w drugim naborze programu „Zielony Transport Publiczny” (26 lipca 2021)Taksonomia coraz bliżej (26 lipca 2021)Kiedy będzie można ubiegać się o środki z Funduszu Modernizacyjnego? (22 lipca 2021)Koleje Śląskie przystąpiły do programu Zielona Kolej (22 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony