Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.06.2024 22 czerwca 2024

Sochaczewski ZWiK stawia na nowoczesność

ZWiK w Sochaczewie poczynił i w dalszym ciągu prowadzi szeroko zakrojone inwestycje. Spółka zamierza wydać do 2020 r. ponad 9 mln zł. Jednym z istotnych zadań jest przygotowanie systemu monitoringu informatycznego sieci wod-kan.

   Powrót       05 stycznia 2016       Woda   

Inwestycje będą przez ZWiK realizowane w ramach zatwierdzonego w grudniu „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych do roku 2020”. W planie tym napisano, że nadchodzących latach spółka chce wydać na inwestycje ponad 9 mln zł, w tym 3 mln zł na wodociągi, prawie 3,3 mln na kanalizację sanitarną i prawie 2 mln zł na zakup sprzętu. Na model zarządzania siecią przeznaczono 800 tys. zł.

Modelowanie i monitoring sieci w dwa lata

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie zamierza budować komputerowy monitoring sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez najbliższe dwa lata, zostaną też wykonane modele hydrauliczne sieci. System będzie czuwał nad jakością produkowanej wody, ciśnieniem w kranach, pracą przepompowni ścieków, będzie też alarmował o awariach. Planowany jest także zakup systemu GIS. Budowę systemu informatycznego ZWiK chce sfinansować z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wniosek o dofinasowanie został już złożony.

Kamera wykryje nielegalne przyłącza

W nowym roku spółka kupiła również kamerę do monitoringu kanałów wykrywającą nielegalne przyłącza, która pozwala także na dokonywanie pomiaru długości kanału, sprawdzenie jego spadku i drożności. Kamera kosztowała prawie 137 tys. zł, a jej zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dzięki poczynionym w ubiegłym roku oszczędnościom. Koszty urządzenia były wliczone w koszty projektu kanalizacji tzw. osiedla kolejowego i przyległych ulic.

W samym tylko roku 2016 ponad 800 tys. zł spółka chce wydać na nową sieć kanalizacji, a 1,2 mln zł na inwestycje wodociągowe (budowa nowej sieci, wymiana starej lub spinanie poszczególnych odcinków). Ważnym elementem planów inwestycyjnych ZWiK jest zakup sprzętu i urządzeń. W najbliższych trzech latach mają zostać kupione m.in. agregaty prądotwórcze dla oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Konarach, mała koparka, ma też zostać wykonany zbiornik retencyjny przy oczyszczalni i dokończony remont działającego tam reaktora biologicznego.

Prawie 100 km nowej sieci sanitarnej

W ostatnich kilku latach dzięki ogromnemu projektowi pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew” wartemu 105 mln zł wybudowano m.in. prawie 100 km sieci sanitarnej dla ponad 11 tys. mieszkańców. – To naprawdę dużo. Mimo pewnego oporu ze strony mieszkańców, na razie udaje nam się ich przekonywać do podłączania się do kanalizacji. Naszym celem jest doprowadzenie do skanalizowania aglomeracji w 100 procentach (na razie jest to 82 proc.) – powiedziała Monika Gadzińska, rzecznik prasowy ZWiK. Spółka ma w najbliższym czasie w planach dalszą rozbudowę sieci sanitarnej, m.in. na tzw. osiedlu kolejowym (położonym za wiaduktem PKP). ZWiK pozyskał na ten cel 1,8 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

30 proc. sieci wodociągowej to nowe rury

Spółka eksploatuje łącznie 144 km wodociągu, a stopień zwodociągowania wynosi 99 proc. Stan techniczny sieci od lat się poprawia, bo ZWiK systematycznie wymienia kolejne odcinki w poszczególnych dzielnicach, dzięki czemu niemal 29 proc. rur ma mniej niż 10 lat. Zmniejszyła się tym samym awaryjność sieci. Sochaczew zaopatrywany jest w wodę pitną z dwóch ujęć głębinowych - w Konarach (w 25 proc.) i w Kuznocinie (75 proc.). ZWiK zaopatruje też w wodę miasto sąsiednie miejscowości. W mieście działa system kanalizacji rozdzielczej, pracują cztery oczyszczalnie ścieków.

Spółka decydując się na tak kompleksowe inwestycje, kierowała się dążeniem do spełnienia wymagań prawa wspólnotowego i krajowego. - Ważne, żeby mieszkańcy Sochaczewa mieli dostęp do zdrowej, bezpiecznej wody i mogli zgodnie z prawem, w bezpieczny sposób odprowadzać nieczystości bytowe. Poza tym dzięki inwestycjom nie tylko chronimy środowisko, ale także jako aglomeracja nie odstajemy od innych miast - podsumowała Monika Gadzińska.

Ewa Szekalska: Dziennikarz
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony