Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Spalarnia w Białymstoku oddana do użytku

   Powrót       12 stycznia 2016       Odpady   

Spalarnia odpadów w Białymstoku została oddana do użytku. Prace przy jej realizacji trwały ponad dwa lata – wykonawca wszedł na teren budowy 9 grudnia 2013 r. Podpisany kontrakt na projekt i budowę spalarni opiewał na kwotę niemal 333 mln złotych netto.

Inwestorem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne „Lech”.

Zakres prac budowlanych przeprowadzonych przez firmę Budimex w konsorcjum z Keppel Seghers Belgium N.V. i Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA obejmował zagospodarowanie terenu oraz budowę jednej kompletnej linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Linia ta składa się z segmentu przyjęcia i tymczasowego magazynowania dostarczonych odpadów komunalnych, segmentów termicznego przekształcania odpadów poprzez spalanie i odzysk energii, a także segmentu przetwarzania odzyskanej energii i wyprowadzania do sieci w postaci ciepła i elektryczności. Kolejne elementy spalarni to segment oczyszczania spalin, segment przetwarzania żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych, a także segment stabilizowania i zestalania popiołów oraz stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Spalarnia ma dostarczać od 5 do 7,5 MW energii; z tego 1,5 MW będzie przeznaczone na potrzeby własne zakładu. W sezonie grzewczym będzie produkować ok. 360 tys. GJ energii cieplnej oraz 38 tys. MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Żużel będzie wywożony i składowany na przygotowywanym do tego celu wysypisku komunalnym w Hryniewiczach o powierzchni 5,5 ha.

Instalacja będzie spalać rocznie 120 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych - tych, które zostaną po odzyskaniu odpadów w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Gmina Białystok ma z ościennymi gminami porozumienia, na podstawie których do spalarni będą trafiać zmieszane odpady z ich terenów. Łącznie do spalenia pójdą odpady wytworzone przez 390 tys. mieszkańców.

Spalarnia powstała w ramach projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej".

Na sześć zaplanowanych na najbliższe lata spalarni, oprócz tej w Białymstoku działalność rozpoczęły zakłady w Koninie, Krakowie i Bydgoszczy. W trakcie realizacji jest spalarnia w Szczecinie i Poznaniu.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)O krok bliżej do spalarni odpadów. Koszalin (13 marca 2024)Olsztyn. Trwa szacowanie strat po pożarze w Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (20 lutego 2024)Anita Sowińska: spalarnie uzupełnieniem, a nie kluczowym elementem systemu odpadowego (08 lutego 2024)Olsztyn. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów rozpoczyna produkcję energii (02 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony