Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

Spółki będą raportować osiągniecie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego

   Powrót       01 września 2023       Energia   

Pod koniec sierpnia 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Spółki taki dokument będą musiały przedłożyć każdego roku.

Projekt ma związek z przyjętą niedawno ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i innych ustaw, która częściowo implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, oraz wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Dodane zostały punkty, które nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na przesyłanie lub dystrybucję ciepła w danej sieci ciepłowniczej obowiązek przekazania Prezesowi URE oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, sprawozdania z działań mających na celu osiągniecie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Taki dokument należy złożyć w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Sprawozdanie będzie zawierać m.in. informacje dotyczące procentowego udziału energii z OZE (z podaniem rodzaju tego źródła), ciepła odpadowego i ciepła pochodzącego z kogeneracji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego objętego tym sprawozdaniem w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozporządzenie uwzględnia wzór sprawozdania, które ma stanowić stanowi jednolite i czytelne narzędzie do realizacji obowiązku sprawozdawczego nałożonego przepisami ustawy i będzie pomocny zarówno dla podmiotów obowiązanych do składania sprawozdań, jak i dla organów je otrzymujących.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rusza nowa kampania „TERMOMODERNIZACJA plus DOBRY MONTAŻ” (01 grudnia 2023)Większa ochrona przed zanieczyszczeniami. Unijne porozumienie o emisjach przemysłowych (30 listopada 2023)Pomoc w ramach programu FENIKS - nowe regulacje (30 listopada 2023) ESG jest immanentnie związane z biznesem i ma być źródłem zysków (28 listopada 2023)Projekt Doradztwa Energetycznego – nieodpłatne porady i konsultacje dla sektora publicznego i prywatnego (27 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony