Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.03.2024 04 marca 2024

Jak złożyć i wypełnić sprawozdanie w BDO na nowych zasadach?

Tylko do końca października, firmy mają czas na złożenie rocznych sprawozdań odpadowych. Kogo dotyczy obowiązek i jak się z niego wywiązać? Więcej w artykule.

   Powrót       23 września 2020       Odpady       Artykuł promocyjny   

Od tego roku przedsiębiorstwa mają składać sprawozdania za pomocą uruchomionego blisko 3 lata temu elektronicznego rejestru bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Po udostępnieniu na początku tego roku modułu elektronicznej ewidencji odpadów, moduł elektronicznej sprawozdawczości, to kolejny element budowanego systemu, który ma usprawnić i uszczelnić obrót odpadami. Eksperci Stena Recycling podpowiadają, o czym należy pamiętać podczas składania sprawozdania na nowych zasadach.

BDO to elektroniczna baza danych, w której gromadzone są wszystkie informacje o odpadach. Dzięki niej, pełna ewidencja odpadów od momentu ich wytworzenia i przekazania do transportu oraz śledzenie przewozu aż do miejsca przeznaczenia odbywają się elektronicznie.

- Takie rozwiązanie oznacza, że na każdym etapie gospodarowania odpadami, uprawnione instytucje powinny mieć dostęp do informacji na temat tego, co się z odpadami dzieje i gdzie się znajdują. Od stycznia tego roku każda firma wytwarzająca lub obracająca odpadami powinna także dokonać rejestracji w systemie BDO. To ważny obowiązek, dzięki któremu rynek jest coraz bardziej uporządkowany – mówi Anna Wójcik-Przybył, ekspert Stena Recycling.

W tym roku po raz pierwszy przedsiębiorcy, którzy wytworzyli odpady i gospodarowali odpadami w 2019 r., są zobowiązani do złożenia sprawozdania w wersji elektronicznej, wprost w systemie BDO. Termin na jego złożenie mija z końcem października(1).

Kto składa sprawozdania?

Obowiązek składania rocznych sprawozdań dotyczy firm wytwarzających oraz gospodarujących odpadami, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Ważne jest, że obowiązek sprawozdawczości dotyczy także wytwórców odpadów prowadzących tzw. uproszczoną ewidencję, którzy w ciągu roku wytwarzają niewielką ilość odpadów (tj. do 100 kg odpadów niebezpiecznych lub do 5 000 kg innych niż niebezpieczne). Ponieważ roczne sprawozdania sporządza się na podstawie prowadzonej ewidencji, istotne jest bieżące monitorowanie ilości wytwarzanych odpadów. Dla wytwórców odpadów posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów istotne jest również bieżące monitorowanie rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi.

Kiedy i jak złożyć sprawozdanie odpadowe?

Termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok mija 31 października 2020 roku. Warto wspomnieć, że niniejszy termin dotyczy wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r. Odbiorcą sprawozdania jest marszałek województwa właściwego dla miejsca prowadzonej działalności. Przygotowanie sprawozdania w wersji roboczej może wykonać osoba posiadająca uprawnienia użytkownika podrzędnego, natomiast samo złożenie sprawozdania należy do przedstawiciela firmy, który w systemie BDO ma uprawnienia użytkownika głównego. Za brak prowadzenia ewidencji lub niezłożenie sprawozdania w terminie grożą kary wynikające z kodeksu wykroczeń.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Aby bezproblemowo wypełnić sprawozdanie w systemie BDO, trzeba skrupulatnie się do tego przygotować. Przykładowo - aktualnie z BDO nie można wygenerować podglądu sprawozdania przed jego wysłaniem, co w praktyce oznacza, że uzupełnione dane trzeba zapisywać w odrębnym pliku, a potem jeszcze raz wchodzić w dany dział i sprawdzać. Po złożeniu sprawozdania jedynym dowodem wykonania obowiązku jest UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru), które w każdej chwili można wygenerować z systemu. Warto pamiętać także o załączeniu pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu wraz z potwierdzeniem złożonej opłaty skarbowej we właściwym urzędzie marszałkowskim. Upoważniający do złożenia sprawozdania powinien zatwierdzić pełnomocnictwo podpisem elektronicznym. Istotny jest także fakt, że składane sprawozdanie nie jest automatycznie powiązane z danymi wskazanymi w rejestrze przedsiębiorcy BDO. Oznacza to, że jeśli sprawozdanie dotyczy rodzajów odpadów nie uwzględnionych wcześniej w rejestrze, to dane w systemie BDO należy niezwłocznie zaktualizować poprzez złożenie wniosku w bazie BDO. Wszystkie dokumenty, na podstawie których sporządzane jest omawiane sprawozdanie należy przechowywać przez 5 lat.

Polecamy szczegółowe instrukcje przygotowania sprawozdania w systemie BDO. Można je znaleźć w ebooku BDO REWOLUCJA: SPRAWOZDANIE ODPADOWE (link) przygotowanym przez ekspertów Stena Recycling.

Stena RecyclingArtykuł powstał we współpracy z firmą Stena Recycling.

Przypisy

1/ Za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz strzępiarki.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Potencjał, który trzeba wyzwolić. Przyszłość recyklingu aluminium według Fundacji RECAL (01 marca 2024)W Polsce mniej niż połowa odpadów jest segregowana prawidłowo. Raport ISP (29 lutego 2024)W Rybniku powstanie biogazownia (29 lutego 2024)PE poparł surowsze unijne procedury dotyczące transportu odpadów (28 lutego 2024)Zakaz czy ekomodulacja? Dwugłos w sprawie jednorazowych opakowań z papieru (27 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony