Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.08.2021 02 sierpnia 2021

Stolice Belgii, Francji i Hiszpanii wygrały w Sądzie UE batalię o emisje samochodowe

Paryż, Bruksela i Madryt zakwestionowały limity emisji przyjęte przez KE i każde z nich wniosło skargę o stwierdzenie nieważności do Sądu Unii Europejskiej.

   Powrót       13 grudnia 2018       Transport   

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (KE) określało zbyt wysokie limity emisji tlenków azotu dla badań nowych lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, wynika z dzisiejszego orzeczenia Sądu UE. Miasta Paryż, Bruksela i Madryt zakwestionowały limity emisji przyjęte przez Komisję i każde z nich wniosło skargę o stwierdzenie nieważności do Sądu Unii Europejskiej. Uważają one, że Komisja nie mogła przyjąć wspomnianych wartości emisji tlenków azotu, gdyż są one mniej rygorystyczne niż limity określone w obowiązującej normie Euro 6.

Wspomniane trzy miasta, korzystając ze swoich kompetencji w zakresie ochrony środowiska i zdrowia, wprowadziły ograniczenia w ruchu samochodowym w celu ograniczenia emisji. Jednak na skutek mniej rygorystycznych limitów emisji tlenków azotu, ustalonych przez Komisję, miasta nie mogły już ograniczyć ruchu drogowego dla tych samochodów, które przeszły pozytywne badania.

Dlaczego Komisja ustaliła nowe limity?

W rozporządzeniu 2016/646 Komisja określiła limity emisji tlenków azotu, których nie należy przekraczać podczas nowych badań w rzeczywistych warunkach jazdy (ang. real driving emission, zwanych „badaniami RDE”), którym producenci zobowiązani są poddać lekkie pojazdy pasażerskie i użytkowe, w szczególności w ramach operacji homologacji nowych typów pojazdów. Impulsem do wprowadzenia tych badań były informacje, że badania laboratoryjne nie odzwierciedlają rzeczywistego poziomu emisji zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistej jazdy i mają zapobiec ewentualnemu stosowaniu „fałszującego oprogramowania”. Komisja ustaliła te limity na podstawie limitów określonych dla normy Euro 6, stosując do nich współczynniki korygujące, które, według niej, miały uwzględnić niepewność statystyczną i techniczną. Przykładowo, w przypadku limitu określonego w normie Euro 6 na 80 mg/km, dla badań RDE limit określono na 168 mg/km w okresie przejściowym, a następnie na 120 mg/km.

Konkluzje wyroku

W odniesieniu do kwestii kompetencji Komisji do przyjęcia środków dotyczących limitów emisji tlenków azotu w ramach badań RDE, Sąd przypomniał, że środki te zostały przyjęte jako środki wykonawcze rozporządzenia nr 715/2007, pozwalającego Komisji na określenie szczegółowych procedur, badań i wymogów do celów homologacji pojazdów.

Sąd podkreślił jednak, że limity emisji tlenków azotu określone dla normy Euro 6 stanowią zasadniczy element tego rozporządzenia, którego Komisja nie może zmieniać, i że rozporządzenie to stanowi, że te limity muszą być przestrzegane w warunkach rzeczywistej jazdy, a w konsekwencji także podczas badań RDE. Sąd stwierdził na tej podstawie, że Komisja nie była uprawniona do wprowadzenia zmiany tych limitów dla badań RDE poprzez zastosowanie współczynników korygujących.

Co ważna, a co nieważne?

Sąd stwierdził, że samo rozporządzenie jest ważne, z wyjątkiem przepisu określającego limity emisji tlenków azotu. Warunki prowadzenia badań RDE pozostaną takie jak dotąd. Sąd zauważył, że ze względu na niepewność prawną, która mogłaby powstać, zanim zostanie przyjęte nowe uregulowanie, uchylony przepis będzie obowiązywał jeszcze maksymalnie przez dwanaście miesięcy.

Wyrok jest nieprawomocny, stronom przysługuje odwołanie.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prognozy przedstawione w PEP 2040 zostaną przekroczone (06 lipca 2021)Hydrogen Eagle, czyli międzynarodowy program wodorowy Polski, Czech i Słowacji (14 czerwca 2021)Podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej na Podkarpaciu (19 maja 2021)Elektryczne autobusy dla Śląska (11 marca 2021)Jak redukować liczbę samochodów w mieście? Głos ekspertów z Konferencji Eco-Miasto 2020 (29 września 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony