Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Rusza cykl 28 spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu Stop powodzi

   Powrót       08 lutego 2021       Ryzyko   

W ramach konsultacji społecznych ogłoszonych przez Ministra Infrastruktury, rozpoczyna się cykl 28 spotkań poświęconych aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (w skrócie aPZRP). Debatom poddanych będzie 381 konkretnych działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych powodzią. Konsultacje społeczne są najważniejszym etapem realizowanego przez Wody Polskie projektu Stop powodzi.

Formuła konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne - z uwagi na sytuację epidemiczną - są obecnie realizowane drogą online. Jeżeli zalecenia Sanepidu dotyczące obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa ulegną zmianie, spotkania będą prowadzone w formie hybrydowej, bądź w formie debat bezpośrednich. Na konsultacje są zaproszeni wszyscy zainteresowani. Konsultacje projektu trwają 6 miesięcy, od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. Zostały ogłoszone na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art.173 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2020 r. poz. 310 z póżn. zm.) prowadzone są przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Przewiduje się kilka możliwości przekazania uwag do projektów aPZRP:

  • za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje
  • poprzez przesłanie informacji na adres e-mail konsultacje@stoppowodzi.pl;
  • pisemnie w miejscu udostepnienia dokumentów: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa;
  • pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekty aPZRP są dostępne na stronie stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie projektu.

28 spotkań w całej Polsce

Serię spotkań konsultacyjnych otworzy 9 lutego 2021 r. debata w Krakowie, a zakończy 27 maja 2021 r. spotkanie w Słupsku. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią spotkania w lutym i marcu tj. Kraków, Nowy Sącz, Lublin, Dęblin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Kalisz, Bydgoszcz, Piła, Rzeszów, Jasło, Stalowa Wola, zorganizowane będą w trybie online poprzez platformę Webex. W zależności od decyzji służb sanitarnych istnieje możliwość zmiany formuły kolejnych debat na stacjonarną. Informacje dotyczące szczegółów organizacyjnych spotkań będą publikowane na stronie www.stoppowodzi.pl

Bezpieczeństwo powodziowe

Powódź, obok suszy, jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W przeciwieństwie do susz, które rozwijają się długotrwale, powodzie powstają w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin. Oba te zjawiska nasilają się, także w naszym kraju, pod wpływem zmian klimatu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Obecnie przygotowywana jest aktualizacja tych planów. To ostatni etap 6-letniego cyklu planistycznego, który zakończy się w 2022 r. Wraz z planami gospodarowania wodami (PGW) i planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) PZRP przyczynią się do kompleksowej systematyzacji gospodarki wodnej w Polsce.

Aktualizacja PZRP realizowana jest w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Źródło: PGW Wody Polskie

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wsparcie na inwestycje zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych (24 marca 2021)W Światowy Dzień Wody odświeżamy pojęcia: retencja, bioróżnorodność, Moja Woda (22 marca 2021)Wody Polskie: Obecnie nie ma warunków do prowadzenia lodołamania na Wiśle w rejonie Płocka (10 lutego 2021)Dolnośląskie: Modernizacja wałów nad Odrą w okolicach Brzegu Dolnego (20 stycznia 2021)Inwestycje przeciwpowodziowe w woj. świętokrzyskim. Oddano do użytkowania 4 przepompownie (15 stycznia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony