Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Woda opadowa - żeby nią zarządzać, niezbędny jest monitoring

Deszcze nawalne będą w przyszłości coraz większym problemem dla miast. Niezbędne są systemy monitoringu wód opadowych – jak mówią eksperci - prawdziwie zarządzać nimi możemy tylko tym, co jesteśmy w stanie zmierzyć.

   Powrót       30 września 2022       Woda   

Ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym deszcze nawalne, stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. W związku z tym jednym z kluczowych wyzwań wielu miast w Polsce jest obecnie zagospodarowanie wód opadowych. - Miasta muszą być miastami gąbkami. Miastami, które potrafią zagospodarować wody opadowe – mówił Krzysztof Dąbrowski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP), podczas VI edycji konferencji Stormwater Poland. Wydarzenie było zorganizowane przez retencja.pl wspólnie z partnerem strategicznym konferencji Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i partnerem generalnym Hauraton Polska.

Podczas Stormwater przedstawiciele samorządów, firm realizujących projekty wodociągowo-kanalizacyjne oraz eksperci z zakresu gospodarki wodnej dyskutowali na temat gospodarowania wodami opadowymi, w tym zwłaszcza wykorzystania inteligentnej infrastruktury deszczowej.

„Możemy zarządzać tylko tym, co zmierzymy”

- Nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim zjawiskom meteorologicznym, musimy jednak starać się, by zminimalizować szkody z nich wynikające. Dlatego musimy być przygotowani na takie zjawiska, musimy monitorować i dokonywać pomiarów wód opadowych, bo prawdziwie czymś zarządzać możemy tylko wtedy, gdy jesteśmy w stanie to zmierzyć - mówił Tobias Menzel, OTT Hydromet, który opowiadał o systemie monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego z predykcją stanów wody i ostrzeganiem przed zagrożeniami w mieście Bonn.

System ten – jak wyjaśniał – składa się z dwóch elementów: sieci czujników monitorujących poziom wód oraz sieci czujników monitorujących poziom opadów. Dane z czujników przesyłane są w czasie rzeczywistym do specjalnej aplikacji umożliwiającej analizę danych. Jak wyjaśniał Tobias Menzel, system w oparciu o zebrane dane pomiarowe umożliwia skuteczny monitoring wysokości opadów oraz poziomów wody w przepływającej przez miasto rzece Ren. – Monitoring pozwala nam obliczyć, w jakim czasie woda, która piętrzy się w górze rzeki, dotrze do konkretnych punktów na terenie miasta. Możemy dzięki temu koordynować działania służb porządkowych – mówił.

Czytaj też: Gliwice będą zarządzać wodami deszczowymi. To kolejne miasto decydujące się na tego typu rozwiązanie

Finansowanie inwestycji z zakresu wód opadowych i zielono-błękitnej infrastruktury

- Mało jest w Polsce miast z uregulowaną kwestią wód opadowych i roztopowych – zauważył Bartosz Zaborski z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Wkrótce miasta będą mogły pozyskać fundusze na realizację tego typu inwestycji. M.in. z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, który stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), realizowanego w perspektywach budżetowych 2007-2013 i 2014-2020. Jak wyjaśniał Piotr Czarnocki z Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), uchwała ws. przyjęcia programu FEnIKS została przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia br., a kilka tygodni temu program został przekazany do Komisji Europejskiej w celu akceptacji. – Aktualnie trwa przygotowywanie uszczegółowień Programu, w tym kryteriów wyborów projektów. Zakładamy jednak, że pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu 2023 r. – mówił.

Źródłem finansowania programu będą środki Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna kwota dofinansowania z obu funduszy wynieść ma ponad 25 mld euro (wkład z EFRR 12,8 mld euro, a FS 12,3 mld euro). Kwota ta uzupełniona ma zostać o wkład krajowy.

- W ramach działań „Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu” oraz „Adaptacja do zmian klimatu, monitoring środowiska, zapobieganie klęskom i katastrofom” będą dostępne środki na gospodarowanie wodami opadowymi i zielono-błękitną infrastrukturę – mówił Czarnocki.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Plany adaptacji, ochrona zieleni i wymagania dla paliw biomasowych. MKiŚ przedstawia projekt ustawy (09 kwietnia 2024)Obowiązkowe plany adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Projekt poselski (22 marca 2024)Pierwsza polska hybryda OZE z koncesją. Pokazujemy instalację z bliska (13 marca 2024)Mała retencja i wiatraki przydomowe z prostszymi procedurami. Projekt zmian prawnych (04 marca 2024)0,5 mld zł na wodę. NFOŚiGW przedłuża nabór (27 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony