Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Studia podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego – ostatni moment na zapisy

Zagadnienia prawne jak i stany faktyczne w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska bywają coraz bardziej skomplikowane. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę. Jaki zakres zagadnień obejmuje program studiów, wyjaśniają r. pr. Agnieszka Oleksyn-Wajda i dr Katarzyna Barańska.

   Powrót       21 września 2023       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   
Agnieszka Oleksyn–Wajda, Katarzyna Barańska
Agnieszka Oleksyn–Wajda,dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego (po lewej), Katarzyna Barańska, Liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke

Na jesieni startuje IX edycja studiów podyplomowych Prawo ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego. Jakie nowości przewidziano w programie?

Agnieszka Oleksyn-Wajda (AOW): Program obejmuje wiele zagadnień związanych ze środowiskiem bezpośrednio, w tym m.in. pozwolenia na korzystanie ze środowiska, prawo emisyjne, ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym czy odpowiedzialność za szkodę w środowisku. Zagadnienia, które pośrednio związane są z tematem studiów podyplomowych to m.in. praca z mediami, własność intelektualna, dane osobowe w ochronie środowiska, kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. I właśnie zrównoważony rozwój, odpowiedzialność biznesu, które zostały wydzielone jako odrębny moduł zostały rozbudowane o zagadnienia związane z gospodarką obiegu zamkniętego, ekoprojektowaniem, obliczaniem śladu węglowego, wodnego, cyfrowego oraz bioróżnorodność. Nowością w tym roku akademickim będzie również przedmiot – spory dotyczące ochrony środowiska, m.in. climate change litigation.

Czy na przestrzeni lat obserwuje Pani zmiany w oczekiwaniach słuchaczy względem studiów? Na wiedzę z jakich obszarów jest największe zapotrzebowanie?

AOW: Od blisko dekady oczekiwania słuchaczy rzeczywiście się zmieniają, ponieważ świadomość ekologiczna społeczeństwa, a tym samym – biznesu jest coraz większa. Rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zmiany klimatu, zielonej transformacji, odpowiedzialności biznesu czy gospodarki cyrkularnej. W zależności od zmian regulacyjnych nasila się w tym okresie zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie chociażby odpadów, prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych. Często też słyszymy, że słuchacze chcą po prostu usystematyzować swoją wiedzę. Jesteśmy przygotowani na każdą z tych okoliczności .

Poza wiedzą teoretyczną słuchacze zainteresowani są dobrymi praktykami, rozwiązaniami, które już funkcjonują na rynku, szczególnie w nowych obszarach – choćby w zakresie ograniczania śladu węglowego, gospodarki obiegu zamkniętego, przygotowywania raportów z uwzględnieniem ESRS w obszarze środowiska. Niezmiennie – wartością studiów, do której wszystkie roczniki przywiązują wagę są kontakty i stworzona społeczność absolwentów oraz wykładowców, która przekłada się na wspólne projekty, współpracę, wymianę doświadczeniem.

Studia są skierowane do szerokiego grona odbiorców (np. urzędy, firmy produkcyjne, prawnicy…), czy widać różnicę między potrzebami osób pracujących w różnych obszarach?

Katarzyna Barańska (KB): Wyjściowo, te obszary są bardzo zbieżne dla wielu branż. Firmy nie zdążyły wybudować jeszcze kompetencji w obszarze zrównoważonego rozwoju, rozeznać się co muszą, a co mogą mieć w swoich strategiach i celach. W ramach studiów chcemy naszym słuchaczom przekazać tę podstawową wiedzę, aby mogli poszerzać swoje kompetencje, kolejno w swoich poszczególnych branżach. W ramach programu w pierwszym module szczególnie wyrównujemy kompetencje uczestników, a dopiero w kolejnych częściach rozwijamy wiedze bardziej specjalistyczną obejmującą rozwiązania branżowe i szczegółowe regulacje. Interdyscyplinarność i różnorodność grupy odzwierciedla często sytuację na rynku, co tylko uwiarygadnia nasz przekaz.

W legislacji związanej z ochroną środowiska wiele dzieje się zarówno na podwórku polskim, jak i unijnym. Jak polskie firmy radzą sobie z nadążaniem za zmianami legislacyjnymi? Czy widać rosnące zainteresowanie tą tematyką?

KB: Tutaj zmian jest rzeczywiście dużo, czasami trudno się zorientować które przepisy dopiero wchodzą w życie, a które już obowiązują. Zeszłoroczna nowelizacja przepisów dotyczących przestępczości środowiskowej wprowadziła jedne z najwyższych w Europie zagrożenie odpowiedzialnością karną m.in. dla managerów i zarządów. Umyka to większości przedsiębiorców, że compliance środowiskowy to bezpieczeństwo, które po prostu się opłaca. Podobne wrażenie można odnieść wobec poszczególnych przepisów unijnych. Głośno mówi się o CSRD czy CSDDD ale niewielu dodaje, że te przepisy to dyrektywy albo dyrektywy na etapie projektu i aby zacząć obowiązywać, muszą zostać przyjęte albo implementowane do polskiego porządku prawnego. Wszystkie te kwestie będziemy odczarowywać na studiach, dając naszym słuchaczom przejrzysty pogląd na otoczenie regulacyjne projektów, które realizują.

ŁazarskiArtykuł powstał we współpracy z Uczelnią Łazarskiego

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmienią się oznaczenia produktów chemicznych i kosmetyków (07 grudnia 2023)84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu (06 grudnia 2023)Plan monitorowania i raportowania danych środowiskowych w ramach ESG (05 grudnia 2023)Parlament Europejski popiera postulaty europejskiego przemysłu PV w sprawie NZIA (30 listopada 2023)Certyfikacja pochłaniania CO2. Co to oznacza dla Polski? (30 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony