Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2022 05 grudnia 2022

Kobieta operatorem śmieciarki? Technologia i odpowiednie strategie otwierają nowe możliwości na rynku pracy

Rynek pracownika – dwa słowa, będące obecnie zmorą rekruterów. Jednym ze sposobów na przyciągnięcie i utrzymanie dobrych pracowników jest dbałość o tzw. różnorodność zawodową. Czym jest i jak można ją zwiększyć? Wywiad z Camille Canuet, dyrektor ds. integracji i różnorodności w SUEZ.

   Powrót       10 grudnia 2019       Odpady       Artykuł promocyjny   
Camille Canuet
Dyrektor ds. integracji i różnorodności w SUEZ

Teraz Środowisko: Temat równouprawnienia płci nie gaśnie w dyskursie publicznym, także w kontekście zawodowym, przy poszukiwaniu nowych pracowników. Jak wygląda to w praktyce, co mogą zrobić w kierunku wyrównania szans duże firmy?

Camille Canuet: Są rozmaite poziomy działania w obszarze zwiększania równości płci, skierowane na zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia, zatrzymanie kobiet w firmie, wspieranie ich w awansowaniu, a także zmiany utartych sposobów myślenia i otwarta kultura pracy. Potrzebna jest jednak strategia, całościowe podejście, które pozwoli zmniejszyć różnicę w poziomie zatrudnienia mężczyzn i kobiet w firmie. We wrześniu tego roku Bertrand Camus, prezes SUEZ, podpisał porozumienie z Europejską Federacją Związków Zawodowych, które zakłada wzmocnienie działań na rzecz równości płci w sferze zawodowej. Wraz z Isabelle Calves, odpowiedzialną za rozwój HR, rozpowszechnili postanowienia porozumienia wszędzie tam, gdzie SUEZ ma swoje oddziały. Czyli choć porozumienie jest europejskie, oddziałuje globalnie, a proszę zauważyć, że zatrudniamy ponad 88 700 pracowników na całym świecie.

Warto tutaj podkreślić, że na naszą strategię integracji i włączania pracowników składają się aż cztery filary i sprowadzenie jej tylko do feminizacji zatrudnienia byłoby zbyt dużym uproszczeniem. Chociażby sama równość płci oznacza zarówno wspieranie kobiet, jak i mężczyzn.

TŚ: Jakie są to filary?

CC: Pierwszy to zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan w pracy, drugi – szanowanie różnorodności na wszelkich polach (narodowość, wiek, pochodzenie społeczne, wykształcenie itp.), trzeci – poszanowanie różnorodności na tle płci, ostatni – włączanie społeczne (niepełnosprawni, bezrobotni, wykluczeni społecznie).

TŚ: Jakie działania Państwo podejmują w zakresie poszanowanie różnorodności na tle płci?

CC: Nawiązujemy partnerstwa ze szkołami, gdzie prowadzimy różne kampanie(1). Zachęcamy młode kobiety do wkraczania na ścieżkę kariery inżynierskiej, którą czasem nieświadomie postrzegają jako męską. Ukazujemy udane kobiece kariery na stanowiskach technicznych, stanowiące dla młodych wzorce do naśladowania. W ramach grupy natomiast tworzymy sieci, dzięki którym kobiety na podobnych stanowiskach mogą uczyć się jedna od drugiej czy wymieniać praktykami wewnątrz kraju. Mamy też mapę drogową różnorodności płciowej. Ten obszerny dokument prezentuje dobre praktyki, którymi dzielimy się poprzez samą lekturę i w czasie webinarów.

TŚ: Stanowiska operacyjne to jednak wysiłek fizyczny, do którego czysto biologicznie większe predyspozycje mają mężczyźni…

CC: Tak, choć tu z pomocą przychodzi technologia, która pozwala na automatyzację wielu czynności. Przykładowo, zautomatyzowanie zabudowy śmieciarek pozwala kobietom uniknąć noszenia ciężkich kontenerów. Z kolei w zakresie monitoringu sieci wodociągowej można korzystać z dronów, dzięki którym uciążliwa fizycznie kontrola pod ziemią nie jest już konieczna.

TŚ: Czy mają już Państwo przykłady zatrudnienia kobiet na stanowiskach takich, jak kierowca śmieciarki czy operator spalarni odpadów?

CC: Zdecydowanie, te przykłady są bardzo liczne, ogólny odsetek to 15 proc. kobiet na stanowiskach operacyjnych. Liderem są tutaj Hiszpania i Francja. W Polsce mamy ok. 10 proc. kobiet zatrudnionych na takich stanowiskach, przede wszystkim przy pracach związanych z utrzymaniem czystości, np. porządkowaniem ulic. Kobiet wśród kierowców śmieciarek jeszcze nie ma. Polska wiedzie natomiast prym w zatrudnianiu kobiet w kadrze zarządzającej SUEZ. Obecny wynik, 33 proc., stanowi ogólny cel na rok 2023! Pułap ten ma zostać wówczas osiągnięty przez grupę na poziomie europejskim, gdzie obecnie mamy 27,9 proc.

TŚ: Czy poza działaniami miękkimi, SUEZ planuje też dostosowanie warunków pracy?

CC: Owszem, zresztą to już się dzieje. Zapewniamy np. dostępność dedykowanych kobietom środków ochrony osobistej takich, jak rękawice czy kombinezony ochronne. Czeskie i brytyjskie oddziały SUEZ komunikują to szerzej, podkreślając, że na każdą nowo zatrudnianą kobietę czeka dostosowane wyposażenie.

Ponadto poprzez elastyczne godziny pracy ułatwiamy pracownikom opiekę nad dziećmi. Walczymy również ze stereotypami na tym polu i pomagamy w podejmowaniu urlopów wychowawczych także przez ojców.

TŚ: Jednym z filarów strategii Suez jest włączanie społeczne. Czym skutkuje integracja niepełnosprawnych czy wykluczonych osób?

CC: Osoba niepełnosprawna, która dostała szansę w naszej firmie, zyskuje poczucie własnej wartości i odwagę, by stawiać dalsze kroki na rynku pracy. Mamy już przykłady takich rozpoczętych u nas karier. Obalamy także stereotypy, np. w wyobrażeniu społecznym osoba niepełnosprawna jeździ na wózku inwalidzkim. Tymczasem spośród miliona niepełnosprawnych, tylko 1 proc. to osoby na wózkach.

Stawiamy też na rekrutację wrażliwych społeczności, takich jak bezrobotni czy uchodźcy. Uchodźców np. uczymy języka, oferujemy kurs prawa jazdy, a później proponujemy pracę. Nie jest to podyktowane brakiem rąk do pracy, ale kulturą integracji, traktujemy to jako część naszej strategii.

SUEZ PolskaTekst powstał przy współpracy z grupą SUEZ.

Przypisy

1/ Przykładem kampanii SUEZ, skierowanej do szerokiej publiczności, może być tegoroczna akcja z okazji Dnia Kobiet, pod hasłem #resourcefulwomen. Przywołano w niej sylwetki 20 kobiet, działających na rzecz poszanowania zasobów w ich otoczeniu. Więcej na:
https://www.suez.com/en/news/international-women-day-2019-resourcefulwomen

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Studia podyplomowe z zakresu elektromobilności na Politechnice Warszawskiej (05 grudnia 2022)KE proponuje nowe przepisy ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (01 grudnia 2022)Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązek czy misja? (30 listopada 2022)Realia pracy audytora energetycznego (28 listopada 2022)Zyska: możemy mieć w polskim miksie energetycznym przewagę OZE (16 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony