Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

Szczecin: WFOŚiGW z 3 mln zł na edukację ekologiczną

   Powrót       09 sierpnia 2022       Zrównoważony rozwój   

Celem Programu finansowanego przez NFOŚiGW pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach finansowanych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i regionalnym.

WFOŚiGW Szczecin to drugi po lubelskim Wojewódzki Fundusz, który przystąpił do Programu. W najbliższym czasie umowy zawrą pozostałe Fundusze, a na edukację ekologiczną w regionach zostanie przeznaczone ponad 60 milionów złotych.

To kolejny bardzo ważny i potrzebny program dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych. Intensywność dofinansowania wynosić będzie: 1) do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego, 2) do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla pozostałych podmiotów. To ogromne wsparcie które, zostanie przekazane na budowanie świadomości ekologiczne na terenie naszego Województwa – mówi Marek Subocz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Do 150 tys. na projekty edukacyjne

Budżet na realizację programu w woj. Zachodniopomorskim wynosi 3.000.000,00 zł. Planowana kwota udostępnienia środków dla WFOŚiGW w Szczecinie przez NFOŚiGW w Warszawie wynosi 2.500.000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150.000,00 zł. Realizacja zadań prowadzona będzie w oparciu o Umowę udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji i wspólnej realizacji Programu Priorytetowego pn. „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, która została podpisana 08.08.2022 r. Szczegóły naboru zostaną ogłoszone na stronie WFOŚiGW Szczecin już niebawem.

- WFOŚIGW w Szczecinie jest jednym z liderów działań w ramach programu edukacji ekologicznej w kraju. Jako pierwszy aplikował o środki do NFOŚiGW, czego efektem jest podpisana dziś umowa, druga tego typu w kraju. Przyznane środki pozwolą na rozpoczęci naboru i wdrożenie na terenie województwa zachodniopomorskiego szeregu przedsięwzięć kształtujących postawy proekologiczne – powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

- Edukacja ekologiczna jest obszarem niezwykle istotnym dla Narodowego Funduszu i zawsze kładł on duży nacisk na jej efektywne wdrażanie. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji jest doskonałym potwierdzeniem tego faktu. Przeznaczona na ten Program kwota 56 mln. zł, w połączeniu z wkładem własnym Wojewódzkich Funduszy da ponad 60 mln złotych, co stanowi znaczny wkład w rozwój edukacji ekologicznej w Polsce. Końcowi Beneficjenci Programu będą mogli uzyskać dofinansowanie do 150 tys. zł na bardzo szeroki wachlarz działań w tym. m.in na szkolenia na temat smogu, odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnego transportu, ale także na poruszenie zagadnień najistotniejszych na terenie województwa zachodniopomorskiego – powiedział Paweł Mirowski Z-ca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powstała polska baza raportów klimatycznych (17 listopada 2022)Dostępne gotowe scenariusze lekcji nt. zmian klimatu (07 listopada 2022)Zadbaj o ciepły dom – nowa edycja kampanii „DOBRY MONTAŻ” (03 listopada 2022)Co lokalni urzędnicy wiedzą o klimacie? (31 października 2022)Ostatnie dni rejestracji na studia Prawo ochrony środowiska. Co w programie? (13 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony