Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.09.2023 22 września 2023

Sztum inwestuje w GOZ

   Powrót       29 lipca 2022       Odpady   

Projekt pn. „Sztum Circular Economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne” otrzymał dofinansowanie z NFOŚiGW, z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Inwestycja zostanie wdrożona przez Miasto i Gminę Sztum przy współpracy z partnerem norweskim - International Development Norway oraz z partnerami krajowymi - Stowarzyszeniem Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk oraz Politechniką Gdańską.

Umowa dotyczy dotacji w wysokości 4,3 mln zł (w tym 3,7 mln zł z MF EOG, a 650 tys. zł z budżetu państwa). Koszt całkowity projektu prowadzonego do końca kwietnia 2024 r. wyniesie 5,1 mln zł.

Co w projekcie?

Dofinansowane przedsięwzięcie obejmie budowę nowoczesnego PSZOK oraz hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej wraz z zakupem samochodu elektrycznego i montażem miejskiego punktu elektroodpadów. Stworzona zostanie społeczno-cyrkularna stacja materiałów „Druga szansa", oferująca naprawy produktów umożliwiające ich ponowne użycie.

Dodatkowo w projekcie przewidziano publikację „Księgi dobrych praktyk norweskich” - rekomendacji dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego oraz publikację „Księgi dobrych praktyk polskich GOZ”.  W ramach inicjatywy podjęte zostaną również działania promocyjno-edukacyjne (webinary, e-learningi oraz publikacja dla najmłodszych dotycząca adaptacji do zmian klimatu). Zorganizowany zostanie także „Dzień z klimatem” oraz wizyta studyjna w Norwegii. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia ma być poprawa jakości wdrażania Gospodarki Obiegu Zamkniętego w gminie, w tym szczególnie efektywniejsze gospodarowanie odpadami.

Miasto i Gmina Sztum jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest m.in. do realizacji zadań w zakresie gospodarowania odpadami. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, tworząc warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: organizują punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ideą GOZ w projekcie uwzględniono cztery etapy cyklu życia produktu, tj. projektowanie, wytwarzanie, użytkowanie i zagospodarowanie odpadów. W tradycyjnym ujęciu JST mają wpływ tylko na ostatni etap, prowadząc selektywną zbiórkę odpadów w sposób umożliwiający ich zagospodarowanie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i wsparciu partnerów krajowych i zagranicznych możliwe będzie bezpośrednie oddziaływanie na wszystkie cztery etapy poprzez innowacyjne inwestycje beneficjenta połączone z działaniami edukacyjno-informacyjnymi Partnerów.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport EEB sceptycznie o rozwiązaniach opakowaniowych KE (19 września 2023)Konsumpcja w UE nie jest zrównoważona. Rozwiązaniem ma być wdrożenie cyrkularnych modeli biznesowych (15 czerwca 2023)GOZ w Unii Europejskiej. Opublikowano nowe ramy monitorowania (26 maja 2023)Przegląd dyrektywy odpadowej. Eunomia wskazuje ścieżkę przestawienia się na cyrkularne tory (27 kwietnia 2023)GOZ to zawrócenie materii do gleby, w jak najbardziej korzystnej postaci (29 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony