Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.06.2022 27 czerwca 2022

TEN-E: zgoda Rady na nowe przepisy o transgranicznej infrastrukturze energetycznej

   Powrót       17 maja 2022       Energia   

Rada Unii Europejskiej przyjęła w poniedziałek zmienione rozporządzenie o transeuropejskich sieciach energetycznych (TEN-E). Nowe przepisy mają zmodernizować, zdekarbonizować i zintegrować transgraniczną infrastrukturę energetyczną państw członkowskich, tak by ułatwić Unii osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zmienione rozporządzenie ma również zapewnić dalszą integrację rynku, sprzyjać konkurencji i zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii(1).

Przyjęcie aktu jest wynikiem wstępnego porozumienia z Parlamentem Europejskim z grudnia 2021 r. i ostatnim etapem procedury legislacyjnej.

Nowe przepisy zakończą między innymi wspieranie nowych projektów dotyczących gazu i ropy oraz wprowadzą dla wszystkich projektów obowiązkowe kryteria zrównoważoności. Uproszczą i przyspieszą procedury wydawania pozwoleń i zezwoleń.

Kładą też szczególny nacisk na rolę energii ze źródeł odnawialnych w całej infrastrukturze, także w inteligentnych sieciach gazowych. Stworzą możliwości niewiążącej współpracy w dziedzinie planowania sieci przesyłowej energii morskiej.

Kontekst i dalsze kroki

Komisja Europejska przedstawiła projekt zmienionego rozporządzenia TEN-E 15 grudnia 2020 r. W nowelizacji określono 11 priorytetowych korytarzy i 3 priorytetowe obszary tematyczne, w których potrzebny jest dalszy rozwój i więcej wzajemnych połączeń. Uaktualniono też kategorie infrastruktury kwalifikujące się do wsparcia, przy czym skupiono się na dekarbonizacji i położono nowy nacisk na sieci przesyłowe energii morskiej, infrastrukturę wodorową oraz inteligentne sieci energetyczne. Założenia te realizowane mają być przede wszystkim poprzez projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania kwalifikujące się do finansowania z instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021–2027. Wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania przyjmuje Komisja w formie rozporządzenia delegowanego na podstawie oceny przeprowadzonej przez tzw. grupy regionalne. Projekty takie korzystają z wielu udogodnień, lecz nie ma gwarancji, że UE sfinansuje projekty z wykazu.

Rada wypracowała podejście ogólne w sprawie nowelizacji 11 czerwca 2021 r. 15 grudnia 2021 r. w ramach negocjacji trójstronnych prezydencja w Radzie UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie polityczne. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu 5 kwietnia 2022 r. Nowe rozporządzenie zostanie wkrótce opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie.

Źródło: Rada UE

Przypisy

1/ Konektywność infrastruktury energetycznej w UE – infografika
https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/ten-e-energy-infrastructure/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany w Zarządzie spółki Veolia Energia Poznań (24 czerwca 2022)Uczelnie wyższe i ich rola w sektorze energetyki wiatrowej (23 czerwca 2022)Silne partnerstwa szansą na zbudowanie zielonej potęgi Polski na Bałtyku (23 czerwca 2022)Jakość i magazynowanie energii elektrycznej a efektywność energetyczna (22 czerwca 2022)Budowa kompetencji kluczowa dla bezpieczeństwa (21 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony